Jong GENERO

Wie we zijn

Jong GENERO is een groep vol jonge enthousiastelingen met een passie voor ouderen.  De leden van deze groep zijn werkzaam binnen de ouderenzorg in de regio Zuid-West Nederland en bij organisaties die verbonden zijn aan het GENERO-netwerk.

 

Onderzoeker, arts, wijkmanager, adviseur, programmamanager, wijk-verpleegkundige & stadstrainer:

allerlei achtergronden zijn vertegenwoordigd.  

   

   We willen met Jong GENERO generaties aan elkaar verbinden. In het contact tussen jong en oud hebben we al zo veel mooie dingen zien ontstaan, bijvoorbeeld in de onderwijsparticipatie van het Ouderen- en Mantelzorgforum en in briefwisselingen tussen jong en oud. Maar eigenlijk zijn de hokjes jong en oud een beetje kort door de bocht:
      
    we moeten uitgaan van leeftijdsloos.   

Onze missie

We willen gezamenlijk nadenken over de uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Door samen te broeden op ideeën en oplossingen, ontstaan vernieuwende initiatieven. Ook willen we zo bijdragen aan bewustwording en beeldvorming rondom ouder worden en de betekenis daarvan. Andersom kan de frisse blik van jongeren inspirerend werken voor de ouderen.  

Vooral zijn we aan het leren en ontwikkelen. Elkaar leren kennen, zowel persoonlijk als op werkvlak. Maar ook hoe we gezamenlijk aan de slag kunnen, met het Ouderen- en Mantelzorgforum van GENERO en de partnerorganisaties. Onze huidige actie is dat we in de week van de eenzaamheid de wereld een beetje vrolijker maken. Een glimlach brengen is immers ‘een piece of cake’! Studenten van het Albeda collega van de bakkersopleiding hebben zich ingespannen om cakes te bakken. Wij zullen de cakes verspreiden met boodschappen van jongeren voor ouderen. Maar ook van ouderen voor jongeren. Voor een glimlach en een leeftijdsloos steuntje in de rug. 

Wat we doen

+31627881403

©2019 by Geriatrisch Netwerk Rotterdam.