top of page
  • Redactie

Infomail editie 72Beste lezers,

Het gaat in editie 72 van onze Genero Infomail over toekomstbestendig en langer thuis wonen. Het gaat ook over hoe je om gaat met mensen met (beginnende) dementie. Een heel ander onderwerp is de noodzaak om echt samen te werken om te voorkomen dat ouderen ondervoed raken. Veel leesplezier!

 

1. Ouderenzorg: onzekerheid over budget en bezuinigingen in 2024 en 2025: de forse bezuinigen die het demissionaire kabinet heeft ingeboekt de aankomende jaren blijven voorlopig staan ondanks een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer om deze van tafel te halen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2024 en de zogenoemde kaderbrief Wlz 2024- 2029. Branchevereniging ActiZ is onaangenaam verrast dat het kabinet er niet voor kiest om de bezuinigingen terug te draaien en daarmee de sector duidelijkheid te geven. 

 

2. Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen: onlangs hebben een groot aantal marktpartijen uit de hypotheekbranche hun handtekening gezet onder het convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen'. De doelstelling van het convenant is ouderen helpen om passend te blijven of te gaan wonen. De partijen die meedoen aan het convenant gaan ouderen tijdig inzicht geven in hun (financiële) mogelijkheden op het gebied van wonen, verhuizen en hypotheken. En brengen in kaart welke mogelijkheden er nu zijn en wat er nog ontbreekt gezien de woonwensen en behoeftes van ouderen. 

 

3. Buurtgenoten en eigen netwerk sleutel tot langer thuis wonen: Vilans en Bureauvijftig hebben onderzoek gedaan onder 1629 vijftigplussers. Een wat blijkt?  Vijftigplussers willen in de toekomst het liefst zelfstandig thuis blijven wonen, zelfs als ze meer zorg nodig hebben. Tweederde van de vijftigplussers vertrouwt erop dat ze op hun buurtgenoten kunnen terugvallen. De bereidheid om buurtgenoten te helpen is bijzonder groot. Maar liefst 72% van de respondenten wil een ander minimaal één keer per week helpen. De toekomstige generatie ouderen staat open voor technische hulpmiddelen die het thuis wonen makkelijker maken. 

 

4. Slim in huis Rotterdam: een beetje voortbordurend op de laatste zin van het vorige item, willen wij je wijzen op het project Slim in huis. In Rotterdam werken welzijnsorganisaties samen om bewoners kennis te laten maken met slimme technologie. Bedoeld om het dagelijkse leven makkelijker te maken en minder hulp te vragen van anderen. De zelfstandigheid en het gevoel van eigen regie krijgen door de hulpmiddelen een boost! Op de website van Slim in huis lees je ook over de digikoffer, de comfortwoningen die je kunt bezoeken en Slim in huis waardebon. Deze bon geeft 30% korting op een aantal geselecteerde producten. Leuk om te vertellen is, dat een tweetal collega's van het Genero Ouderen- en Mantelzorgforum in de klankbordgroep van het project zitten. Ook daar kom je ons tegen!

 

5. Brochure 'Dementie in taal en beeld'vermijd stigmatiserende woorden en beelden en besteed aandacht aan de mens achter de ziekte dementie. Deze oproep is te lezen in de brochure ‘Dementie in taal en beeld’ die onlangs is gepubliceerd. De oproep is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met mensen met dementie en de mensen met wie zij samenleven. Daarnaast is er gesproken met verschillende experts op het gebied van dementie. In de brochure staan een aantal praktische do's en don'ts. Mensen met dementie geven aan dat ze niet hulpeloos zijn. Ze willen graag zien en voelen dat ze ertoe doen en dat er ook aandacht is voor wat ze nog wel kunnen, in woord en in beeld. Daarom de oproep om op televisie, radio, sociale media, in folders en artikelen geportretteerd te worden zoals ze zijn, als mens.

 

6. Voorkomen van ondervoeding bij ouderen vraagt om een integrale aanpak: in de nieuwsbrief Zorg&Innovatie lazen wij een bijdrage van een tweetal medewerksters van het Kenniscentrum Ondervoeding. Zij stellen dat ondervoeding van ouderen een onderschat probleem is. In het GALA is ondervoeding opgenomen, maar er is geen geoormerkt geld beschikbaar voor een uitvoering van een (keten) aanpak. Een tweetal pilots (in de regio Apeldoorn / Zwolle en in Rotterdam) heeft goede resultaten opgeleverd. Echter het verankeren van de pilots lukt niet (goed genoeg). Waarom ondervoeding zo'n probleem is en wat er zou moeten gebeuren, lees je in de bijdrage.

 

7. Maatjestennis in Bergen op Zoom: twee tennisverenigingen in Bergen op Zoom (Smash Bergen op Zoom en LTC de Zoom) zijn in 2023 gestart met Maatjestennis. Bedoeld voor mensen met beginnende geheugenproblemen, zoals dementie en hun mantelzorgers of maatjes. Zo wordt ervoor gezorgd dat op een laagdrempelige manier getennist kan worden. Is tennis het enige doel? Neen, het biedt ook de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden. Om mee te blijven doen. Op de website van Movisie lees je een artikel over dit mooie project. Hans Alderliesten is de auteur. Een initiatief dat navolging verdient.    

 

8. 'Samen beslissen is de sleutel tot passende zorg': deze uitspraak deed Ruth Pel, expert bij Vilans, onlangs in haar intreerede als bijzonder lector aan de HAN University of Applied Sciences. Pel: 'Zorgverleners richten zich niet alleen meer op medische of zorginterventies, maar bespreken ook wat ouderen zelf kunnen doen, of samen met hun naasten of met de buurt. Het uitgangspunt verschuift van: "Wat zijn uw ziektes en problemen?", naar "Wat is belangrijk voor uw kwaliteit van leven en wat staat hierbij in de weg?" Dat effent de weg voor passende zorg.' In het artikel op de website van Vilans lezen wij dat niet alleen kwetsbare, maar ook vitale ouderen de Samen Beslishulp gebruiken bij de voorbereiding voor het gesprek met huisarts en specialist. Een mooie bijvangst. 

 

9. ZonMW parel voor Taking Care for Caregivers (TCC): Het project Taking Care of Caregivers is actueel wat één van de redenen is dat het project de parel van ZonMw ontving. De groep ouderen met een migratieachtergrond met dementie groeit. En bij deze groep ligt de zorg vaak op de schouders van één mantelzorger. Over het delen van zorg wordt weinig gesproken; niet met andere familieleden en niet met zorgprofessionals. Hulpverleners vinden het zelf soms ook lastig om het gesprek met de familie aan te gaan. Mantelzorgers kunnen hierdoor overbelast raken. Vanuit het project zijn verschillende tools ontwikkeld om het gesprek over het delen van zorg aan te gaan. Zowel voor mantelzorgers als voor professionals

 

10. Nationaal Ouderenfonds omarmt GoldensportsHet Nationaal Ouderenfonds en Stichting GoldenSports bundelen hun krachten om het sport- en beweegaanbod voor ouderen bij elkaar te brengen. Hiermee ontstaat er één organisatie die sport en beweegactiviteiten voor senioren organiseert bij de sportvereniging én in de wijk. Het beweegaanbod van het Ouderenfonds bestond al uit 700 initiatieven bij sportverenigingen onder de naam OldStars. De trainingen van GoldenSports vinden juist plaats in de wijk en zijn niet verbonden aan een sportclub. Door samen verder te gaan krijgen ouderen nog meer mogelijkheden om samen te bewegen en verbonden te blijven met de maatschappij. Het is natuurlijk ook prima om alleen of met je eigen groepje aan de slag te gaan. Als je maar beweegt!

 

11. Regio nieuws:

* Een nieuwe naam in het Drechtstedengebied: de zorgorganisaties Het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep zijn per 1 april 2024 samengegaan. Salios is de naam van de nieuwe zorgorganisatie.

 

Afsprakenkader Wonen en Zorg regio Breda/Baronie: de wet Regie op de Volkshuisvesting gaat per 1 juli 2024 in en verplicht gemeenten om regionaal afspraken te maken in het kader van wonen en zorg. In een presentatie aan de gemeentelijke Bredase Woontafel schetst projectleider Peter Meulenberg de hoofdlijnen van de opgave voor de regio Breda/Baronie. In het Regionaal Afsprakenkader wonen en zorg komt onder meer een evenwichtige spreiding van aandachtgroepen over de regio en veerkrachtige wijken, buurten en kernen aan de orde. Alle informatie lees je in de presentatie van de startbijeenkomst. 

 

Netwerkconferentie Langer zelfstandig thuis in West-Brabant: op de website van zorgorganisatie Groenhuysen in Roosendaal een bericht over de netwerkconferentie Langer zelfstandig thuis: van proeftuinen naar gewoon doen. Ongeveer 130 medewerkers, beleidsmedewerkers, bestuurders en wethouders namen deel aan deze netwerkconferentie. Ervaringen en succesvolle initiatieven werden met elkaar gedeeld. Belangrijkrijke lessen zijn: geef mensen zelf de regie en werk als professional op een andere manier met elkaar samen. Klik op de link en je leest over een aantal van deze projecten in de West Brabantse gemeenten Moerdijk,  Roosendaal en Drimmelen .


12. Eigen regie voor bewoners met een somatische aandoening die in een verpleeghuis wonen: op de website van Mensgerichte ouderenzorg is de publieksuitgave opgenomen van het proefschrift van dr. Jolande van Loon. Haar proefschrift gaat over de vraag hoe bewoners met een somatische aandoening in een verpleeghuis, samen met de zorgmedewerkers, hun eigen regie kunnen behouden of vergroten. Een interessante publicatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juan en Jan

leden van het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero

 

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page