top of page
  • Redactie

Samenwerking tussen zorgverleners, mantelzorgers en cliënten: de uitkomsten van het project 'Samen werken aan betere samenwerking'

Er komt steeds meer aandacht voor de rol van mantelzorgers in de zorg voor ouderen. Dat betekent dat samenwerking tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en ouderen steeds belangrijker wordt. Maar die samenwerking blijkt nog niet zo makkelijk in de praktijk. Het doel van het onderzoeksproject ‘Samen werken aan betere Samenwerking’, gesubsidieerd door ZonMw, was om meer inzicht te krijgen in hoe de samenwerking tussen zorgverleners, mantelzorgers en cliënten kan worden verbeterd. Het project is uitgevoerd in de periode december 2020 tot en met december 2023 door Erasmus School of Health Policy and Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met adviesbureau Zinziz, Haagse Hogeschool, Genero, MantelzorgNL en de zorgorganisaties Tante Louise, Saffier, Mijzo en Interzorg.

 

Alle zorgorganisaties die meededen aan het onderzoek vinden samenwerking met mantelzorgers belangrijk.  Het onderzoek laat wel zien dat de manier waarop de samenwerking met mantelzorgers wordt meegenomen in beleid, verschilt per ouderenzorgorganisatie. Waar de ene organisatie specifiek beleid heeft over hoe mantelzorgers kunnen worden betrokken en welke middelen hiervoor nodig zijn, heeft een andere organisatie slechts enkele alinea’s opgenomen over het belang van het betrekken van mantelzorgers. Daarnaast blijkt in de praktijk goede samenwerking niet altijd gemakkelijk. Dit heeft te maken met het feit dat betrokkenen verschillende en soms botsende ideeën hebben over wat goede zorg is, de rol van de mantelzorger en de zorgverlener en wat goed samenwerken inhoudt. Daarnaast kunnen regels en processen binnen de organisatie samenwerking in de weg staan.

 

Vanuit het onderzoek volgen verschillende aanknopingspunten om de samenwerking tussen ouderen, mantelzorgers en zorgverleners te verbeteren. Een open gesprek kan helpen om de perspectieven van de ander over wat goede (mantel)zorg is en hoe hierin kan worden samengewerkt, beter te begrijpen. In de pdf die onderaan deze pagina is bijgevoegd staan verschillende perspectieven op de samenwerking weergegeven die kunnen helpen om dit gesprek te voeren.


Ook de zorgorganisatie kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van zorgverleners bij het vinden van wegen om met spanningen in de samenwerking om te gaan. Hierbij kunnen de instrumenten, ontwikkeld op basis van de bevindingen van het onderzoeksproject, helpen. Deze instrumenten zijn te vinden via deze link.De afbeelding is te downloaden via onderstaande pdfPerspectieven op samenwerking in de driehoek
.pdf
Download PDF • 422KB

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page