top of page
  • Redactie

Thuis, zelf, digitaal als het kan; hoe dan?!

In juli 2022 werd door minister Conny Helder het programma WOZO, dat staat voor Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen, gelanceerd. Een programma gericht op de toekomstige woonsituatie en de zorg voor ouderen met de ondersteuning die daarbij nodig is. Met als uitgangspunten ‘thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan’. Da’s mooi, maar hoe ga je dat allemaal voor elkaar krijgen?


Panelgesprek

Het Care Innovation Centre West-Brabant en Genero organiseerden hierover op 6 december 2022 een inspirerend online panelgesprek, met als gespreksleider Hanna van Dijk (Genero). Na haar inleiding een video over ouder worden, wat je zelf als oudere kan / moet doen en welke ondersteuning mogelijk / gewenst is én een praktijkvoorbeeld, is het woord aan het panel.

Een panel met Katja Drost (ouderenzorgorganisatie tante Louise), Marika Tappij- Gielen (Thuiszorg West-Brabant), Cindy de Bot (Avans Hogeschool) en Marie-Jeanne Boltong (Genero en lid van de Raad van Ouderen).

Veel ervaring aan de digitale tafel en dat leverde, vanuit verschillende invalshoeken, mooie inzichten op. Zo bleek overduidelijk hoe lastig het kan zijn om met de uitgangspunten van het WOZO programma aan de slag te gaan. Het zijn maar een paar woorden, maar daar zit een hele (denk) wereld achter.


Wat kwam zoal aan de orde?

  • We beginnen te laat met nadenken over ons ouder worden. Leefstijl en preventief handelen, ook thema’s als de woonomgeving en een stabiel sociaal netwerk zijn aandachtspunten. Hier moeten we ons van bewust worden en vervolgens naar handelen.

  • Maatwerk wordt bij alle vormen van zorg in de toekomst steeds belangrijker. Bijvoorbeeld: betekent naar een verpleeghuis gaan dat je daar altijd blijft wonen of is het ook mogelijk om er tijdelijk te verblijven om op te knappen?

  • De zorg voor de mensen die heel kwetsbaar zijn (85+, geen netwerk en meerdere chronische aandoeningen bijvoorbeeld), moet gegarandeerd worden. Thuis als het kan, of anders intramuraal.

  • Het zorghart zegt dat je voor mensen moet zorgen. Dat blijkt een motief van studenten om de opleiding Verpleegkunde te gaan doen. Kunst is te zorgen dat mensen zelf, dan wel samen met hun sociale omgeving, gaan ‘doen’. Dat vraagt een omslag in denken.

  • Er komen steeds meer mooie digitale oplossingen, denk aan bloempot Tessa. Kanttekening die hierbij wordt gemaakt, is dat er een groep ouderen is die dit niet als een oplossing zal ervaren.

  • Blijf aandacht schenken aan het welzijn en de werkdruk van de mantelzorgers.

  • Omzien naar elkaar is belangrijk en zal steeds meer waarde krijgen; dit geldt voor alle generaties in de maatschappij.

  • Er is ontzettend veel kennis en ervaring. Zowel bij professionals als bij ouderen; benut dat kapitaal.

We zullen anders moeten denken om zorg te garanderen voor mensen die het echt nodig hebben

Tot slot

Het online panelgesprek is niet geëindigd met concrete oplossingen. Dat was ook niet de opzet. Duidelijk werd dat er nog een lange weg te gaan is. Om met een mooi citaat van Katja Drost af te sluiten:‘ wij zullen anders moeten denken en mogelijkheden zoeken om ook in de toekomst zorgverlening te garanderen voor mensen die het echt nodig hebben’.


Mogelijke interessante bijlagen

69 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page