top of page
020groeptrapboot2_edited.jpg

SENIORENPANEL

De kennis, ervaring en expertise van senioren vormt een krachtig onderdeel van ons netwerk. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend hen te betrekken bij alles wat we doen. Er is een digitaal panel gestart waarmee we voeling willen houden met wat er speelt onder senioren. Wij hopen dat senioren mee willen denken over de verschillende thema's die leven onder onze senioren en netwerkpartners. Zo zorgen we er samen voor dat beleid gericht op wonen, welzijn en zorg goed aansluit op de wensen en behoeften van ouderen.

Hoe werkt het?

Eens per kwartaal sturen wij de senioren een digitale vragenlijst, waarin we ongeveer 10 vragen voorleggen. De vragen gaan onder andere over actuele onderwerpen. We koppelen de uitkomsten van de vragenlijsten aan partners en aan de deelnemers van het panel terug.

Aanmelden?

Bent u senior, woonachtig in de regio Zuid-West Nederland en zou u graag mee willen doen aan dit panel? Leuk als u zich wilt aanmelden! Uw privacy is erg belangrijk voor ons! Daarom zullen we de door u verstrekte gegevens anoniem verwerken. Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar panelgenero@gmail.com.

omslagfoto2.JPG

Thema's of vragen inleveren?

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën over thema's of vragen! Wij werken nauw samen met onze partners en behandelen daarom ook onderwerpen die hen aan gaan. Heeft u ideeën over nieuwe thema's of interessante vragen? Laat het ons weten! U kan ons bereiken via panelgenero@gmail.com.

RESULTATEN UIT DE PANELONDERZOEKEN

1. De coronacrisis

Onze eerste panelonderzoek betreft het onderwerp: de coronacrisis. Hierin wordt er vooral gekeken naar hoe de senioren de coronacrisis hebben ervaren, wat hen het meeste heeft geraakt en hoe zij er mee om gingen. De resultaten zijn samengevat in deze factsheet!

2. Tussen huis en verpleeghuis

Het tweede panelonderzoek heeft gekeken naar het onderwerp: Tussen huis en verpleeghuis. Hierbij werd er vooral gekeken naar de woonsituatie van de senioren. Ook werd er gevraagd naar de ideale woning om ouder in te worden. De resultaten zijn samengevat in deze factsheet!

3. Domeinoverstijgende samenwerking: wat merken senioren ervan?

In het derde panelonderzoek stond domeinoverstijgende samenwerking centraal. Wat merken ouderen zelf van domeinoverstijgende samenwerking? En wat roept de term überhaupt op?  Bekijk de resultaten in deze factsheet!

bottom of page