LEDEN VAN HET BESTUUR EN DE STUURGROEP

Stuurgroep

- mevrouw A. (Annemiek) Beukman (voorzitter)

- de heer dr. T.J.E.M. (Ton) Bakker
- de heer prof.dr. P.J.E. (Patrick) Bindels
- mevrouw dr. M.J.B.M. (Marleen) Goumans

- mevrouw G. (Geertje) Moree
- de heer H. (Hans) Agten
- de heer K. (Karl) Foets 
- de heer A. (Anton) van Mansum
- de heer W. (Willem) de Jong 

- de heer A. (Albert) Groot Roessink 

- de heer H. (Herman) Meinhardt

- mevrouw S.F. (Susan) Korthagen

- mevrouw K. (Katja) Drost

 
Stichtingsbestuur

- mevrouw A. (Annemiek) Beukman (voorzitter)
- de heer prof. dr. R. (Robbert) Huijsman

- de heer G. (Guy) Buck 
- de heer H. (Hans) Agten 

- mevrouw E. (Elly) Bal-Anthonissen

download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png
download.png

ONZE BESTUURSVOORZITTER

Drs. Annemiek Beukman

Annemiek is een ervaren leider in complexe organisatieveranderingen in zorgorganisaties en gemeenten. Vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en vernieuwende zorgconcepten met vooral aandacht voor kwaliteit. Momenteel is Annemiek werkzaam als bestuurder van stichting Gezond op Zuid, bestaande uit verschillende eerstelijnsgezondheidscentra in Rotterdam Zuid. Als netwerker pur sang is Annemiek een uitstekende bestuursvoorzitter voor GENERO. Haar stijl van werken kenmerkt zich door een resultaatsgerichte aanpak, het creëren van beweging, verbinden en bruggen bouwen tussen mensen en organisaties. Plezier, beleving en humor staan daarbij centraal.

ORGANISATIE VAN HET NETWERK

Naast een Ouderen- en Mantelzorgforum heeft GENERO een bestuur en stuurgroep. Het bestuur van de stichting houdt toezicht op alle activiteiten van GENERO en stelt jaarlijks de begroting en het jaarplan vast. De stuurgroep houdt toezicht op alle inhoudelijke activiteiten van GENERO. Implementatie van resultaten uit projecten en andere netwerkactiviteiten is één van de prioriteiten van de stuurgroep. In het bestuur en de stuurgroep zijn zoveel mogelijk de domeinen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij zorg, welzijn en wonen voor ouderen. 

ONZE NETWERKCOÖRDINATOR

Dr. Hanna van Dijk

Na haar studie sociologie, startte Hanna aan een promotie-onderzoek naar ondersteunende buurten voor ouderen. Vanuit de Erasmus School of Health Policy & Management voerde zij een evaluatieonderzoek uit naar Even Buurteneen van de transitie-experimenten van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Binnen dit project raakte zij door haar intensieve samenwerking met GENERO al gecharmeerd van het netwerk en het Ouderen- en Mantelzorgforum daarbinnen. Als geboren en getogen Rotterdammer zet Hanna zich met veel plezier en daadkracht in om de verbindende kracht van GENERO verder te versterken. Vanuit de betrokkenheid en ervaringskennis van ouderen zelf, samen met de partners, een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen, vindt zij het mooiste wat er is. 

SAMENWERKING

GENERO krijgt ondersteuning van ZorgImpuls. Zowel organisatorisch als op het gebied van huisvesting en werkgeverschap.

PRIVACY-VERKLARING

Wilt u meer lezen over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy?

Lees hier meer. 

+31627881403

©2019 by Geriatrisch Netwerk Rotterdam.