top of page

ORGANISATIE VAN HET NETWERK

Organogram.jpeg

Het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero zet zich in voor ouderenparticipatie binnen de vier deelregio's. Daarnaast maken we ons vanuit drie werkgroepen sterk voor een aantal inhoudelijke thema's. 

 

Naast een Ouderen- en Mantelzorgforum heeft Genero een bestuur en stuurgroep. Het bestuur van de stichting houdt toezicht op alle activiteiten van Genero en stelt jaarlijks de begroting en het jaarplan vast. De stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van onze netwerkpartners,  houdt toezicht op alle inhoudelijke activiteiten van Genero. Implementatie van resultaten uit projecten en andere netwerkactiviteiten is één van de prioriteiten van de stuurgroep. In het bestuur en de stuurgroep zijn zoveel mogelijk de domeinen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij zorg, welzijn en wonen voor ouderen.

De netwerkpartners zijn ook vertegenwoordigd binnen Jong-Genero: een groep jonge professionals die zich bezighoudt en inzet voor ouderenparticipatie en intergenerationeel contact. Lees hier meer over Jong-Genero.

ONZE BESTUURSVOORZITTER

annelies.jpeg

Annelies Smits

Annelies is ervaren in het verbinden van expertise van verschillende werkvelden. Steeds met het doel om te komen tot een sluitend netwerk van ondersteuning die past bij de behoefte en vraag van de gebruiker. Altijd zoekend naar wat de waarde is van de ‘klant’ zelf, omdat die klantwaarde hét vertrekpunt is bij alle te ontwikkelen activiteiten en diensten. In de overtuiging dat ieder mens talenten heeft, weet wat belangrijk is en regie kan en wil hebben over het leven. Soms met ondersteuning.

Momenteel is Annelies programma ontwikkelaar bij Wmo radar waar zij zich richt op mentaal kwetsbare bewoners in de wijken. Samen met haar brede ervaring, in diverse velden van de ouderenzorg, neemt zij een divers palet aan kennis en netwerkrelaties mee naar de functie van bestuursvoorzitter van Genero.  Het spreekt haar enorm aan dat bij Genero de ouderen zelf écht aan zet zijn. Kansen ziet zij onder meer in het verstevigen van de verbinding naar het sociaal domein (welzijn) dat reeds actief is voor de vele ouderen in de wijken die steeds langer thuis wonen.

ONZE NETWERKCOÖRDINATOR

Momenteel staat er een vacature uit voor de rol van netwerkcoördinator. Demi Timmers, participatieregisseur, neemt tot die tijd (een deel van) de taken waar.

ONZE PARTICIPATIEREGISSEUR

demi timmers.jpg

Msc. Demi Timmers

Al tijdens haar opleidingen aan de Erasmus School of Health Policy & Management had Demi Timmers een speciale interesse in de ouderenzorg. Door de mantelzorg aan haar oma met dementie werd zij al snel geïnspireerd om zich in te zetten voor zorg waarin de oudere zelf centraal staat en niet diens zorgvraag.

In haar masteronderzoek heeft Demi zich dan ook gebogen over de toekomstbestendigheid van dementiezorg. Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen (met dementie) dient volgens haar het heersende stigma te verdwijnen en sociale inclusie en participatie te worden bevorderd. Een visie die zij bij Genero verder uitdraagt.

samergo.webp

SAMENWERKING

Genero krijgt ondersteuning van Samergo. Zowel organisatorisch als op het gebied van huisvesting en werkgeverschap.

PRIVACY-VERKLARING

Wilt u meer lezen over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy?

Lees hier meer. 

bottom of page