top of page

ONDERWIJSPARTICIPATIE 

Verhoogt de kwaliteit 

68893DF3-F585-4F82-9249-02261813D4F6.JPG

Studenten leren het beste wanneer zij tijdens leeractiviteiten te maken krijgen met echte en herkenbare praktijksituaties. De ouderen van ons Ouderen- en Mantelzorgforum zijn daarom bij verschillende opleidingen nauw betrokken. Zij sluiten in hun aanpak aan bij de verschillende niveaus en vormen van het zorgonderwijs. 

Functie bepaalt de vorm. En dus is het belangrijk na te gaan wat het (leer)doel is binnen het onderwijs. Vaak is het persoonlijke contact tussen de oudere en de student het belangrijkste. Dan past een één-op-één werkvorm goed. Andere keren gaat het om het bij elkaar komen van twee werelden en perspectieven. Interactie staat dan centraal. 

Hieronder ziet u een greep uit de werkvormen die we eerder toepasten. 

Wilt u dit ook voor uw eigen opleiding in zorg, welzijn of wonen? Neem dan contact met ons op.

We gaan hierover graag in gesprek! 

ONDERZOEKSPARTICIPATIE

ontwikkelen_edited.png

Vanuit het netwerk dragen we graag bij aan de gezondheid, vitaliteit en zelfredzaamheid van ouderen en mantelzorgers binnen de regio. Concreet doen we dit op de thema's 1. Tussen huis en verpleeghuis en 2. Technologie en Innovatie.

 

Onderzoek is belangrijk om met elkaar een stap vooruit te zetten. Ook bij onderzoek doen we dat niet zonder de betrokkenheid van de ouderen zelf. Een deel van hen participeert in onze werkgroep "Onderzoeksparticipatie". 

 

In deze folder leggen wij uit wat wij verstaan onder het begrip onderzoeksparticipatie, waarom het belangrijk is voor onderzoek en wat ouderen concreet kunnen betekenen in een onderzoek of de totstandkoming daarvan.

Wilt u meer weten? Of kunt u hulp van senioren bij uw aanvraag goed gebruiken? Neem contact met ons op! 

ontwikkelen_edited.png
IMG_4628.JPG

BELEIDSPARTICIPATIE

Overleg gemeente.jpg
generaties_edited.png

Ons Ouderen- en Mantelzorgforum fungeert als klankbord en denktank voor al onze partners uit het zorg- en welzijnsveld.

Hoewel steeds meer organisaties geneigd zijn om ouderen te betrekken in hun besluitvorming, blijkt uit de praktijk dat zij niet altijd een idee hebben op welke manier dit gerealiseerd kan worden.

In deze folder leggen wij daarom uit wat ouderenparticipatie is, waarom het belangrijk is en welke vormen wij bieden. 

Samen met jullie hopen we voorbij de "excuustruus - en guus" te komen! 

 

generaties_edited.png
bottom of page