IN GESPREK OVER DE DAG VAN MORGEN

iStock-1058722916.jpg

Binnen ons netwerk klinkt onder ouderen en professionals steeds vaker de wens meer aandacht te hebben voor anticiperende besluitvorming (ACP). Een proces waarbij ouderen en hun naasten worden ondersteund om in terugkerende dialoog, op basis van eigen wensen en voorkeuren, passende doelen voor huidige en toekomstige zorg en ondersteuning te formuleren.

 

Binnen dit project zijn we vanuit de behoeften van ouderen zelf nagegaan welke rol het lokale formele en informele netwerk speelt bij het bespreekbaar maken van keuzes en het vormgeven van (toekomstige) zorg en ondersteuning. Concreet is een bestaand instrument rondom gespreksvoering ACP doorontwikkeld. 

ontwikkelen_edited.png