HET OUDEREN- EN MANTELZORGFORUM

"Niet over ons, zonder ons" 

Het Ouderen- en Mantelzorgforum van GENERO is een krachtig onderdeel van ons netwerk. Het forum fungeert als klankbord en denktank voor al onze partners. Zo staat het perspectief van ouderen altijd op ons netvlies. De leden leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. Ook participeren zij actief binnen onderwijs.
Een belangrijke doelstelling van het forum: ervoor zorgen dat inbreng van ouderen een grotere rol krijgt bij besluitvorming in het zorg- en welzijnsveld, oók bij gemeenten. Landelijk doet het forum dat door een vertegenwoordiging in de Raad van Ouderen. 

HELPT U MEE?

Samen bereiken we meer

Het forum is een gemêleerd gezelschap van dames en heren met verschillende professionele en culturele achtergronden. Ze herkennen zich in de volgende profielschets van ouderen- of mantelzorgvertegenwoordiger:
• Zelfbewust, niet bang
• Gericht kunnen samenwerken
• Inleving in de wereld van de ouderen
• Gericht zoeken naar oplossingen
• Oog voor diversiteit
• De mogelijkheid en wil om met hun achterban contact op te nemen

 

Leest u deze profielschets en denkt u dat u ook een goede ouderen- en/of mantelzorgvertegenwoordiger zou kunnen zijn in ons ouderen- en mantelzorgforum? Neem contact op!

ONZE FORUMLEDEN: 

ELLY BAL

Hier bij Geriatrisch Netwerk Rotterdam e.o., worden we gedreven door een enkel doel; een bijdrage leveren in het maken van een betere wereld voor iedereen. Ons besluitvormingsproces wordt bepaald door uitgebreide ervaringsgerichte studies en data evaluaties van hoge kwaliteit. Wij streven ernaar om door al onze bezigheden een positieve impact te hebben en productieve relaties op te bouwen.

ELLY BAL

Hier bij Geriatrisch Netwerk Rotterdam e.o., worden we gedreven door een enkel doel; een bijdrage leveren in het maken van een betere wereld voor iedereen. Ons besluitvormingsproces wordt bepaald door uitgebreide ervaringsgerichte studies en data evaluaties van hoge kwaliteit. Wij streven ernaar om door al onze bezigheden een positieve impact te hebben en productieve relaties op te bouwen.

Elly is 81 jaar en woont samen met haar man in Kralingen. Ze heeft een rijke geschiedenis als het gaat om opleiding en werk. Zo deed zij de opleidingen HALO, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, sociale gerontologie en sociologie. Haar kennis heeft zij ingezet bij een grote diversiteit aan banen. Nog altijd stroopt zij het liefst de spreekwoordelijke Rotterdamse mouwen op om meer aandacht voor welzijn te bereiken. 

"Elk mens is aandacht waard, of het jongeren zijn of ouderen"

ELLY BAL-

ANTHONISSEN

JUAN SELEKY

Als, inmiddels gepensioneerd, beleidsadviseur zorg- en ouderenbeleid en andragoloog, heeft Juan (1950) altijd al waarde willen toevoegen aan beleidsontwikkeling en -uitwerking. Nu doet hij dat via GENERO, maar ook voor de Landelijke Stichting Molukse Ouderen en NOOM. Hij richt zijn pijlers hierbij niet enkel op zijn woonplaats Breda. 

"Apa datang dari muka, jangan undure. Moluks voor: Wat er ook komt van voren, ga niet aan de kant" 

HERMAN MEINHARDT

Herman (1948) zit al ruim zes jaar in het Ouderen- en Mantelzorgforum. Hij woont samen met zijn vrouw op een idyllische plek in Gorinchem. Zo nu en dan ontvangt hij hier nog patiënten in zijn haptotherapiepraktijk. Herman is naast zijn nauwe betrokkenheid bij GENERO ook afgevaardigde van ons forum binnen de Raad van Ouderen. 

"Gebruik je mogelijkheden en kennis niet alleen voor je zelf, maar deel die met en voor anderen, want de maatschappij maken we samen." 

CLEMENS LAMBERMONT

Clemens (1931) is al vanaf 1971 woonachtig in de provincie Zeeland. Al vroeg bleek dat hij veel affiniteit heeft met zorg en welzijn. Zo deed hij werk en opleiding binnen deze sector; bijvoorbeeld maatschappelijk werk, samenlevingsopbouwwerk en psychosociale hulpverlening. Clemens is ervan overtuigd dat ervaringsdeskundigheid het verschil maakt in onderzoek en hulpverlening bij ouderenzorg. Naast forumlid is hij op voordracht van GENERO en het consortium Beter Oud vorig jaar ook nog benoemd tot lid van de Raad van Ouderen.

"Ouderenparticipatie moet meer gaan leven en beslist niet voor even!"

JUAN SELEKY

Als, inmiddels gepensioneerd, beleidsadviseur zorg- en ouderenbeleid en andragoloog heeft Juan (1950) altijd al waarde willen toevoegen aan beleidsontwikkeling en -uitvoering. Nu doet hij dat via GENERO, maar ook voor de Landelijke Stichting Molukse Ouderen en NOOM. Hij richt zijn pijlers hierbij niet enkel op zijn woonplaats Breda. 

"Apa datang dari muka, jangan undure. Moluks voor: wat er ook komt van voren, ga niet aan de kant." 
 

ELLY BAL-ANTHONISSEN

Elly (1938) woont samen met haar man in Kralingen. Ze heeft een rijke geschiedenis als het gaat om opleiding en werk. Zo deed zij de opleidingen HALO, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, sociale gerontologie en sociologie. Haar kennis heeft zij ingezet bij een grote diversiteit aan banen. Nog altijd stroopt zij het liefst de spreekwoordelijke Rotterdamse mouwen op om meer aandacht voor welzijn te bereiken.

 

"Elk mens is aandacht waard, of het jongeren zijn of ouderen."  

COR HEUKELS

Ons kersverse lid Cor (1952) is woonachtig in Schiedam. Hij begon als politieagent op straat en eindigde zijn carrière als directeur van verschillende gevangenissen. Als voorzitter van SooS Blauwhuis zet hij zich volop in voor het hebben van een leuke oude dag. Maar ook voor goede woonvoorzieningen voor senioren maakt hij zich graag sterk. 

"Blijf altijd bij je zelf, maak je niet groter dan je bent en zorg dat je voordat je verder/hoger wilt
eerst goed wordt in wat je doet." 

 

LENIE DE LEEUW

Geboren in Haarlem, nu wonend in het Zeeuwse Goes. Lenie de Leeuw (1939) heeft vele opleidingen genoten. Een greep hieruit: de opleiding tot doktersassistent, radiologisch laborante, drogist en medisch fotograaf. Behulpzaam zijn voor ouderen in de breedste zin van het woord is wat zij het liefste doet. 

"Ik hoop met de ouderen een zinvol bestaan op te bouwen en hen vertrouwen te geven dat ook zij in deze maatschappij een rol hebben." 

Toen haar man zo'n vier jaar geleden aftrad als voorzitter van het Ouderen- en Mantelzorgforum, werd Elly (1947) door het forum verkozen als nieuwe voorzitter. Elly is verpleegkundige van origine en heeft na haar pensioen nooit stil gezeten. Naast haar inzet voor GENERO, werkt zij onder andere als trainer voor Alzheimer Nederland en is zij zeer actief bij de Rotterdamse Ouderen Bond. 

"Ik strijd voor goede zorg voor, en acceptatie van, de mens met dementie of de mens die anders in het leven staat dan ik." 

ELLY SMITS-KRUIJS

VALENTINE DE WAARD-BRUIJN

Valentine (1952) is woonachtig in Papendrecht en al ruim negen jaar betrokken bij GENERO. Daarnaast neemt zij deel aan de Wmo-adviesraad in Papendrecht en denkt zij actief mee bij de 50+ programmering van  Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Valentine vindt het belangrijk dat in de zorg, vooraf en tijdig, de familie van verwanten wordt betrokken. 

"Wat je vandaag kan doen, moet je niet  tot morgen laten liggen."  

AAD PIJPERS

Aad (1941) woont samen met zijn vrouw in Hendrik-Ido-Ambacht. Aad was de laatste dertig jaar van zijn werkzame leven ambtenaar in de buitendienst bij een ministerie. Eenzaamheid onder ouderen ligt Aad het meeste aan het hart. Aad wilt zich dan ook hard maken voor bereikbare centra waar ontmoeting wordt gestimuleerd. 

"Niet zeuren en zoveel mogelijk doorgaan is mijn motto in het leven." 

SANTHUSIA RAMLAKHAN

Santhusia woont hartje Rotterdam en behoort tot een van onze jongste forumleden (1957). Santhusia heeft een achtergrond als hoofd financiën van een GGZ-instelling. Een flexibel zorgstelsel, meer handen aan het bed, de stem van de ervaringsdeskundigen en betere voorlichting moeten wat haar betreft hoog op de agenda staan. 

"I have a dream: een inclusieve organisatiestrategie waarin verschil positief wordt gewaardeerd" 

MARIE-JEANNE

BOLTONG

Met haar ruime ervaring in advies en management binnen het Sociaal Domein bij zowel gemeentes als in de gezondheidszorg, is Marie-Jeanne een bruggenbouwer die houdt van het bedenken en implementeren van veranderingen. Marie-Jeanne (1954) is het nieuwste lid van het Ouderenforum. Ze is daarnaast ook actief bij Seniorenraad Breda, BredaPhoto2020 en bij 4HetLeven.

‘’Het adagium ‘Zo lang als mogelijk thuis wonen' is hard aan herwaardering en herdefiniëring toe’’

PAUL ZWESERIJN

Begonnen als monteur en lasser, eindigend als directeur van een lasinstituut. Maar ook na zijn pensionering zat de in Capelle a/d IJssel wonende Paul (1936) niet vaak stil. Als jarenlange mantelzorger van zijn vrouw heeft Paul ervaren dat de zorg voor een ander je gelukkig kan maken. Zijn ervaringskennis zet hij breed in, bijvoorbeeld bij Welzijn Capelle en MantelzorgNL. 

"Door de kwantiteit raken ouderen het zicht op kwaliteit kwijt. Jongeren kunnen ouderen daarbij helpen." 

PIETER VAN LEENGOED

Pieter (1948) is een gepensioneerd huisarts en is samen met zijn echtgenote woonachtig in het voormalige praktijkpand. Hij vindt het belangrijk om vanuit ouderenperspectief zijn geluid te laten horen over ontwikkelingen in de maatschappij. De zoektocht naar woonzorgcombinaties als alternatief voor de verdwenen verzorgingshuizen heeft daarbij specifiek zijn aandacht.

 

"Kierkegaard zei al: "het leven wordt vooruit geleefd en achteruit begrepen”. Dat kan senioren een voorsprong geven."

JO JEURISSEN

Oorspronkelijk komt Jo (1935) uit het zuiden van het land, maar hij voelt zich inmiddels al lang vertrouwd in Krimpen a/d IJssel. Ondanks, of misschien wel dankzij, zijn ervaring met automatisering en digitalisering waarschuwt hij ervoor dat bij dergelijke processen rekening moet worden gehouden met de ouderen. Jo was vanaf het eerste uur betrokken bij GENERO en is bovendien al 25 jaar secretaris van de KBO in Krimpen a/d IJssel.

 

"Wat gebeuren moet, dat gebeurt. Maar dat betekent niet dat je alles moet accepteren."

MIEKE VAN DER
VEN-HEERE

Mieke (1936) woont samen met haar man in het huis in Barendrecht waar zij ook haar kinderen grootbracht. Hoewel zij door haar trouwen nooit iets kon doen met haar opleiding tot medisch analist, is zij des te meer actief geworden toen haar kinderen naar school gingen. Onder andere als voorzitter van de KBO in Barendrecht. Positiviteit en aandacht voor de mens/cliënt staan bij haar hoog in het vaandel.

"Ouderdom brengt beperkingen met zich mee. Blijf positief, zo ben je voor jezelf en voor anderen een prettig persoon."

LENY WESENHAGEN

Leny (1943) is woonachtig in Maassluis, alwaar zij de laatste tien jaar van haar carrière wethouder was, waarvan de laatste vier jaar met o.a. volksgezondheid in haar portefeuille. Na haar wethouderschap werd zij bestuurlijk actief bij organisaties die vooral een link hadden met zorg.

Hierin streefde zij een samenhangend zorgaanbod voor jong en oud na dat klantgericht werkt. 

"De veranderende samenleving vraagt voortdurend aandacht en daar moet zoveel mogelijk op worden ingespeeld. Eigen verantwoordelijkheid telt daarbij ook."

+31627881403

©2019 by Geriatrisch Netwerk Rotterdam.