top of page
2BC2E3A4-512C-4F32-80E9-C3A61FF42DA2.JPG

WAAR WILLEN WE NAARTOE?

Ons streven is dat ouderen en mantelzorgers zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, van goede kwaliteit. De behoeften van ouderen zijn hierbij het uitgangspunt. 

 

Om dit te bereiken hebben wij als netwerk ambities geformuleerd. De belangrijkste: 

 

1. Er is meer samenhang tussen zorg en ondersteuning in buurten en wijken.

2. Gemeenten en organisaties die actief zijn in zorg, welzijn en wonen voor ouderen werken onderling samen.

3. In het onderwijs is nadrukkelijk aandacht voor de gezondheid en het welbevinden van ouderen.

4. 60-plussers zijn voorbereid om zelf de regie te nemen en te houden bij het ouder worden.

Asset 1.png

HOE WERKEN WE HIER AAN?

Links ziet u ons merkvizier, dit is ons kompas. Alle activiteiten die we doen leggen we langs dit kompas. Om onze doelen te realiseren, gebruiken we de diversiteit van ons netwerk. Daar zit onze grote kracht. Dat betekent allereerst dat we van elkaar leren en kennis met elkaar delen.

Dit helpt om vernieuwingen makkelijker te implementeren. Ook werken we samen bij kennisontwikkeling. We schrijven gezamenlijk projectvoorstellen en voeren ze uit. Ervaring en onderzoek in de praktijk zijn bij al deze projecten een belangrijk onderdeel.

 

Tot slot signaleren we problemen op het gebied van financiering van vernieuwingen in zorg en welzijn voor ouderen. Met elkaar proberen we oplossingen te realiseren. Uiteraard is ons streven dat zoveel mogelijk verschillende partijen uit zorg, welzijn en wonen meedoen. 

De behoeften van ouderen zijn altijd het uitgangspunt. Daarom betrekken we ouderen bij alles wat we doen. Zo werken we met een actief Ouderen- en Mantelzorgforum. Hieraan nemen ouderen en mantelzorgers deel uit vrijwel ons gehele werkgebied. 

ONZE THEMA'S:

Het centrale doel van het netwerk is bij te dragen aan integrale zorg en ondersteuning in de regio. Dat doen we door onszelf bij elke stap af te vragen of daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de gezondheid, vitaliteit en zelfredzaamheid van ouderen en/of diens mantelzorgers.

 

Om dit goed te realiseren voeren we projecten uit op 3 thema's:

1. preventie, 2. goede zorg thuis en in de wijk, en

3. coördinatie tussen zorg, welzijn en wonen.

Aandacht voor preventie is  cruciaal, zodat (verslechtering van) sociale en fysieke problemen zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Dit zal veelal moeten gebeuren in de context van de wijk, aangezien 94% van de ouderen zelfstandig woont. Hierbij is goede zorg thuis en in de wijk hard nodig. Dit vraagt niet alleen iets van gemeenten en professionals/organisaties uit zorg en welzijn, maar ook van ouderen zelf en diens informele (buurt)netwerk. 
Domeinoverstijgende samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen is hierbij een noodzakelijke randvoorwaarde. We hebben elkaar hard nodig om de zorg en ondersteuning voor ouderen goed te coördineren en tot noodzakelijke zorgvernieuwingen te komen. Dit vraagt niet alleen wat van de praktijk, maar ook van onderzoek en onderwijs. Door practice-based en evidence-based kennis samen te laten komen, onder andere binnen het onderwijs, worden we met elkaar wijzer. 

Wilt u samen met ons met deze thema's aan de slag? Heeft u een idee voor een projectaanvraag, maar ontbreekt het aan tijd en wellicht partners dit idee een vervolg te geven? Neem contact met ons op. We denken graag met u mee. 

bottom of page