ONDERWIJSPARTICIPATIE 

Verhoogt de kwaliteit 

VORMEN VAN    PARTICIPATIE: 

68893DF3-F585-4F82-9249-02261813D4F6.JPG

Studenten leren het beste wanneer zij tijdens leeractiviteiten te maken krijgen met echte en herkenbare praktijksituaties. De ouderen van ons Ouderen- en Mantelzorgforum zijn daarom bij verschillende opleidingen nauw betrokken. Zij sluiten in hun aanpak aan bij de verschillende niveaus en vormen van het zorgonderwijs. 

Functie bepaalt de vorm. En dus is het belangrijk na te gaan wat het (leer)doel is binnen het onderwijs. Vaak is het persoonlijke contact tussen de oudere en de student het belangrijkste. Dan past een één-op-één werkvorm goed. Andere keren gaat het om het bij elkaar komen van twee werelden en perspectieven. Interactie staat dan centraal. 

Hieronder ziet u een greep uit de werkvormen die we eerder toepasten. 

Wilt u dit ook voor uw eigen opleiding in zorg, welzijn of wonen? Neem dan contact met ons op.

We gaan hierover graag in gesprek! 

HET CLIËNT-TYPERINGSGESPREK 

Doel: Studenten leren met ouderen praten over persoonlijke wensen en behoeften.

 

Voor sommige beroepen vergt het oefening om een goede gesprekspartner te worden. Studenten oefenen dat vaak met elkaar. Beter is het natuurlijk als de oefensituatie zoveel mogelijk lijkt op hun de toekomstige werksituatie. Bij deze vorm oefenen studenten in een groepje met gesprekstechnieken. Een oudere laat zich het hemd van het lijf vragen. De studenten proberen een profiel van de oudere op te stellen, met daarin voorkeuren en behoeften van de oudere. Na afloop wordt het profiel besproken. De studenten krijgen direct feedback van de docent én de oudere op hun gespreksvaardigheden.

Nodig: Er worden groepjes gevormd van 3-4 studenten

met één oudere. De ouderen moeten het geen

probleem vinden over zichzelf te praten en goed

feedback kunnen geven.

COLLEGETOUR

Doel: Studenten verdiepen zich in een oudere en leren vragen te stellen.

 

Net als bij het televisieprogramma gaan een interviewer en een oudere voor de klas zitten. De interviewer stelt de oudere algemene vragen over het leven of over een specifiek onderwerp. Een populair onderwerp zijn de levensvragen. Bijvoorbeeld vragen over zingeving of wat waarde geeft in het leven. De studenten leren om de juiste gesprekstechnieken toe te passen om persoonlijke en lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. De docent kan het gesprek van te voren al doornemen met de oudere, zodat de oudere zich goed kan voorbereiden op te vragen. Studenten proberen goede aanvullende vragen te stellen.

Nodig: Enkele ouderen die het leuk vinden om voor

de klas te staan en bevraagd te worden

door studenten.

DEBAT

Doel: Studenten leren hun onderzoek te verdedigen en discussiëren met ervaringsdeskundigen.

Studenten voeren in een groep of individueel een onderzoek uit naar een onderwerp dat past bij de module die ze volgen. Aan het einde van de module hebben de studenten voldoende informatie verzameld om verschillende standpunten met betrekking tot het onderwerp te kunnen verdedigen. De studenten formuleren, al dan niet samen met de docent, een aantal stellingen die klassikaal in een debat worden verdedigd. De aanwezige ouderen geven input vanuit de belevingswereld van ouderen. Dit levert vaak onverwachte invalshoeken of argumenten op. Tijdens het debat ontvangen studenten direct feedback van de ouderen op hun (onderzoeks)bevindingen. 

Nodig: Drie of vier welbespraakte ouderen die

tegengas durven geven en kritische vragen

stellen aan studenten

DE MATCH

Doel: De belevingswereld  vergroten en intergenerationeel contact bevorderen.

 

Eén student(duo) wordt gekoppeld aan een oudere. De oudere vertelt over zijn leven en gunt de student een inkijkje. De student probeert het de oudere meer naar zijn zin te maken. Misschien is er een alledaags probleem dat de student kan oplossen? Samen ondernemen ze een activiteit. Dat kan van alles zijn: samen koken, wandelen, winkelen, met de auto door een wijk rijden waar de oudere vroeger heeft gewoond of gewerkt, spelletjes doen, helpen met het mobieltje of internet. Door het intensieve contact met ouderen leren de studenten meer over de belevingswereld van ouderen en vice versa. Na afloop van de periode presenteren de studenten hun ervaringen aan hun klas. Vaak blijven de studenten contact houden met de ouderen.

Nodig: Ouderen die het leuk vinden

om gekoppeld te worden

 aan studenten

ONZE ERVARINGEN:

Hogeschool Rotterdam

Debat over euthanasie

"Twee ouderen namen deel aan een debat van studenten van Hogeschool Rotterdam. Drie groepjes studenten hadden zich verdiept in onderwerpen gerelateerd aan de ouderenzorg. Eén daarvan was euthanasie. Mary beschrijft het debat: “Het was heel bijzonder en leerzaam. Het onderwerp overviel mij op de vroege ochtend, maar de studenten hadden het onderwerp uitgewerkt op een poster en waren zelf heel goed voorbereid. Ze brachten het onderwerp heel integer.

Uit eigen ervaring kon ik de studenten vertellen dat zij als zij dat wilden en het op kunnen brengen patiënten kunnen begeleiden en ook aanwezig mogen zijn bij het bespreken met de arts. Maar ik heb hen ook verteld dat zij nooit verplicht zijn om mee te werken aan de uitvoering van euthanasie. Je hebt altijd de vrijheid om medewerking te weigeren. Er was een studente aanwezig die uit een andere cultuur kwam, zoals zij zelf verwoordde, zij was duidelijk opgelucht dat zij dit kon en mocht weigeren. Ik heb dit debat als zeer positief ervaren”.

 

De docent geeft over de methode aan: “Ik vind het debat met ouderen een erg leuke en leerzame onderwijsmethode. Er werd echt stevig gediscussieerd. In de komende periodes ga ik proberen meer docenten enthousiast te maken voor deze manier van onderwijs.”

Ervaring Mary - 77 jaar 

ONZE ERVARINGEN:

Albeda college Rotterdam

Cliënttyperingsgesprekken

"Al een aantal jaar doen alle eerste klassen van niveau 3 Verzorging van het Albeda College in Rotterdam mee aan cliënttyperingsgesprekken. Aan het eind van het jaar wordt de werkwijze geëvalueerd met docenten en betrokken senioren. Het is voor alle betrokkenen altijd een positieve ervaring. De ouderen hadden voor de opleiding een paar adviezen. Een van die adviezen was dat de verslagen over de cliënt meer structuur mochten hebben. In het nieuwe schooljaar is dit opgepakt. In een voorbereidende les krijgen de studenten de opdracht de cliënt te bevragen over de vier domeinen van het Zorgleefplan: Woon- en leefomstandigheden, Participatie, Mentaal welbevinden en autonomie, Lichamelijk welbevinden en gezondheid. Deze structuur levert ook betere verslagen op. Verschillende leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum nemen deel aan de lessen".

 

Ervaring Mieke - 82 jaar

ENTHOUSIAST GEWORDEN?