top of page
  • Redactie

Advies Raad van Ouderen ‘Zorgen om de ouderenzorg’Op 13 juni 2023 heeft de Raad van Ouderen haar advies ‘Zorgen om de ouderenzorg’ overhandigd aan Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige zorg van VWS. Een advies waarbij de focus ligt op ouderen op of over de drempel van de langdurige zorg. Denk hierbij aan ouderen met vergevorderde dementie en/ of ouderen met complex lichamelijk lijden. Vaak in combinatie met sociale kwetsbaarheid.


In de Raad van Ouderen zijn de 8 regionale ouderennetwerken, samen met Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO-PCOB vertegenwoordigd. Namens Genero zijn Marie- Jeanne Boltong en Herman Meinhardt onze vertegenwoordigers. Marie-Jeanne was, als voorzitter van de werkgroep, nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies.


De Raad van Ouderen overhandigt het advies aan Ernst van Koesveld.Lang(er) thuis wonen

Marie-Jeanne vertelt dat de Raad van Ouderen (RvO) het eens is met het uitgangspunt dat ouderen zo lang als verantwoord is, thuis blijven wonen. Mensen willen dat zelf ook graag. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de peiling die is gehouden onder 866 ouderen uit de achterban van de netwerken. Pas als het echt niet anders kan en de zorgbehoefte groter wordt, wil of moet men verhuizen. Bijvoorbeeld naar een verpleeghuis.

Marie-Jeanne: ‘Op dit moment zijn er al tienduizenden mensen die wachten op een plek in het verpleeghuis. Ze wonen noodgedwongen thuis, houden te lang een ziekenhuisbed in beslag en moeten, als er dan een plek vrijkomt, naar een verpleeghuis ver buiten hun woonplaats’. Uit diverse scenario’s blijkt dat de roep om gespecialiseerde ouderzorg alleen maar zal stijgen. Dat betekent dat er meer verpleeghuiszorg én, ook niet onbelangrijk, meer professionals en vrijwilligers nodig zijn.


'Er moet meer en zwaardere zorg thuis worden verleend en dat gaat domweg niet lukken!’

Personeel, een cruciale factor

Marie-Jeanne beseft dat het tekort aan personeel niet zomaar op te lossen is. Ze zegt: ‘ik ben bang dat het tekort aan verpleeghuisplekken en -personeel betekent dat straks ook de wijkverpleging en de huisartszorg nog meer in de verdrukking komen. Er moet meer en zwaardere zorg thuis worden verleend en dat gaat domweg niet lukken!’.

Eén van de suggesties in het advies is om goed te kijken of er voor de groep nieuwkomers in onze samenleving mogelijkheden zijn om in de ouderenzorg aan de slag te gaan. Dit in combinatie met het scheppen van betere voorzieningen voor gediplomeerde mensen uit het buitenland. Daarnaast zou het mooi zijn als de zorgprofessionals die in deeltijd werken, bereid zijn om meer uren te maken.

Aanbevelingen

Het advies bevat een dertiental aanbevelingen. Marie-Jeanne: ‘het is lastig om er voor dit nieuwsbericht een paar uit te lichten. Wij hebben een top 5 opgesteld. Vanuit die top 5 licht ik er graag drie uit:

  • Bekijk of het mogelijk is dat voor alleenstaande ouderen zonder familie, een ‘Social Service Buddy’ de rol van de “natuurlijke mantelzorger” kan overnemen.

  • Versterk de huisartsenzorg met geriatrische én sociale expertise zodat deze basiszorg voor alle ouderen toegankelijk is.

  • Wat verder belangrijk is, is dat in alle wijken en dorpen per direct moet worden gestart met het creëren bewustwording. Actieve ouderen kunnen daarbij betrokken worden. Er zijn veel (vitale en minder vitale) ouderen die hun steentje willen en kunnen bijdragen. Gemeenten en andere organisaties, ook woningcorporaties, moeten dit stimuleren en ondersteunen.


Wat de adviezen van de Raad van Ouderen extra waardevol maakt is dat het de ouderen zélf zijn die hierin van zich laten horen over onderwerpen die er voor hén toe doen.

Het complete advies, met alle aanbevelingen, leest u hier. Wat de adviezen van de Raad van Ouderen (en diens achterban) extra waardevol maakt is dat het de ouderen zélf zijn die hierin van zich laten horen over onderwerpen die er voor hen toe doen. Niet voor ouderen, maar dóór ouderen!

38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page