top of page
  • Redactie

In dialoog met ouderen in West- Brabant en Zeeland

Genero is met Jeanne-Marie Boltong en Herman Meinhardt vertegenwoordigd in de Raad van Ouderen. Deze Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.


De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en VWS hebben de Raad gevraagd om een nieuw advies uit te brengen. Met als centrale vraag: wat is voor ouderen een gewenste leefomgeving waarin het prettig bewegen en verplaatsen is en waarin belangrijke activiteiten en voorzieningen bereikbaar zijn. Met die vraag en een aantal sub vragen zijn leden van de Raad in het gehele land de dialoog aangegaan met ouderen. Immers: je praat met ouderen en je praat niet over ze!

 

Dialoogtafels

In het werkgebied van Genero werd een tweetal zogenoemde dialoogtafels georganiseerd. In Goes en in Breda. Herman en Marie-Jeanne waren hierbij betrokken, maar ook andere leden van het Genero Ouderen-en Mantelzorgforum. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van De Nationale Denktank aanwezig.

 

In de Vredeskerk in Goes waren 11 ouderen aanwezig met geheel verschillende achtergronden, maar die ook één ding gemeen hadden, ze hadden een Zeeuwse achtergrond. In Breda was gekozen voor een dialoogtafel met 8 migrantenouderen en hun ondersteuners. Zorgcentrum Raffy van Egala Zorg was hier de plaats van samenkomst. Egala Zorg is een kleinschalige zorgorganisatie die zorg verleent aan Molukse, Indische, Turkse en Nederlandse ouderen.

 

Aan beide dialoogtafels ontstonden levendige discussies, waarbij eens te meer duidelijk werd hoe belangrijk het is om de mening van de ouderen zelf te horen. Hoewel de wereld van migrantenouderen er soms anders uit ziet dan de wereld van ouderen met een westerse achtergrond, waren er duidelijke overeenkomsten over de wensen.

 

Zomaar een paar suggesties / wensen:

  • Zorg voor een inrichting van de buitenruimte die rekening houdt met de hulpmiddelen die worden gebruikt. Denk hierbij aan de rollator, de aangepaste fiets en de scootmobiel. Zorg ook voor voldoende bankjes.

  •   Maak gebruik van de ervaring die andere gemeenten hebben opgedaan met zogeheten woonzorgzones.

  • Elkaar helpen, bijvoorbeeld door anderen naar het dorpshuis te brengen.

  •    Zorg voor een omgeving met voldoende dynamiek, waaronder ook begrepen het integreren in de wijk van een zorgcentrum (met buurtfuncties)

  •   Naast straatnamen ook icoontjes om routes aan te geven naar geclusterde voorzieningen.

 

De laatste twee suggesties / wensen zijn na de dialoogtafel aangeleverd door medewerkers van zorgcentrum Raffy. Die medewerkers hebben op een rij gezet wat er naar hun mening moet gebeuren om de vraag te beantwoorden wat zij nodig hebben in de omgeving van de locatie om hun bewoners optimaal te kunnen laten functioneren. Een prima aanvullende actie. 

 

Conclusie en vervolg:

De dialoogtafels hebben duidelijk in een behoefte voorzien en hebben mooie suggesties en wensen opgeleverd. De leden van de Raad van Ouderen gaan nu aan de slag. Naar verwachting zal het advies in februari 2024 aan de beide ministeries worden aangeboden.


 


23 weergaven0 opmerkingen
bottom of page