top of page
  • Redactie

Infomail editie 73Beste lezers,

 

Het heeft in verband met vakantie een weekje langer geduurd, maar de Genero Infomail is er weer. Boordevol informatie en met een tweetal verzoeken van studenten om mee te werken aan hun onderzoeken. Lees waarom inwonerparticipatie niet echt van de grond komt, luister naar de laatste podcast van de Raad van Ouderen en kijk naar video's vanuit het boekje 'Dementie in de dagelijkse praktijk'. Veel leesplezier!

 

1. Inwonerparticipatie bij regioplannen IZA: in een artikel op de website van nieuwsbrief Zorg&Innovatie beschrijven Eric Verkaar en Esther de Vrij welke plannen er waren om participatie van inwoners (en patiëntenverenigingen) bij de regioplannen te borgen. Wat is er gedaan met de adviezen die uitgebracht zijn en op welke wijze is de participatie al dan niet tot stand gekomen? Het liefst op een goede, gestructureerde manier. Ja, er is veel gebeurd en neen, het gaat niet overal goed. Lees hier de visie van beide insiders.    

 

2. Wonen met zorg voor islamitische ouderen: in de nieuwsbrief van Platform31 lazen wij een artikel over het woonzorgcomplex Beyt Essalam (Huis van vrede). Een woonzorglocatie van zorgorganisatie MOB voor islamitische ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Lees over de cultuur sensitieve zorg en over de zogenoemde dagbeleving voor de bewoners. Een nieuwtje: MOB, ook partner van Genero, wijzigt haar naam in MIJ. Deze naam komt voort uit de samenvoeging van MOB, Internos Thuiszorg en Jij. Samen zijn deze partners MIJ! 

 

3. Wegwijzer Samenwerken met informele zorg: op de website van Waardigheid en trots voor de toekomst is de geactualiseerde versie van de Wegwijzer Samenwerken met informele zorg te vinden. Het is zeker niet allemaal nieuw wat er in de Wegwijzer staat. Het is wel goed om op een gestructureerde manier aandacht te besteden aan alle facetten die te maken hebben met het als professional samenwerken met naasten, mantelzorgers en vrijwilligers in de verpleegzorg. Zeker nu de rol van de informele zorgverlener in de ouderenzorg groeit en in de toekomst groter wordt. De Wegwijzer is niet alleen interessant voor de professional, maar ook voor onze andere lezers die graag wat meer inzicht willen krijgen in de materie.

 

4. Tips en tools voor memorabele zorg en ondersteuning voor mensen met dementie: Met kennis het leven makkelijker en plezieriger maken voor mensen met dementie, hun naasten en de zorgprofessionals om hen heen. Dat was de inzet binnen het ZonMw-programma Memorabel. Een greep uit de resultaten van dit programma vind je in het nieuwe boekje 'Dementie in de dagelijkse praktijk' . Een boekje vol inspiratie en handvatten voor mantelzorgers en zorgprofessionals. In het digitale boekje kan je doorklikken naar artikelen, apps, video's en gesprekshulpen.

 

5. Landelijke conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis': op woensdag 12 juni 2024 van 9.30 - 17.00 uur in het NBC in Nieuwegein. Dit keer onderzoekt de conferentie hoe (on)afhankelijkheden een verrijking kunnen zijn voor eigen regie. Een andere kijk op afhankelijkheid, eigen regie en van betekenis zijn. Mensen hechten sterk aan zelfstandigheid gedurende hun hele leven, maar streven ook naar sociale contacten en betekenisvolle relaties. Een goed leven betekent voor velen zelf keuzes maken en verbondenheid met familie, vrienden, collega’s en buren. Het streven is naar een passende balans tussen eigen regie en de afhankelijkheid die verbondenheid met zich meebrengt. Samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land worden ervaringen, kennis en leerpunten gedeeld rond dit urgente vraagstuk.

 

6. Werkagenda 2024-2028 van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS): een interessante en nuttige werkagenda die de RVS met veel mensen heeft ontwikkeld. Centraal staan drie opgaven: 1. Onbegrensd zorgen? Omgaan met grenzen aan zorgen en verbeteren. 2. Iedereen gezonder? Breed investeren in de volksgezondheid. 3. Goed (samen)leven? Versterken van maatschappelijke bindingen. Binnen iedere opgave wordt de komende jaren een aantal adviesonderwerpen opgepakt.

7. Podcast 'Ouderen Spreken Zich Uit': De Raad van Ouderen heeft samen met het Consortium BeterOud een zestal podcasts gemaakt. De zesde en laatste aflevering van de podcast 'Ouderen Spreken Zich Uit' staat nu op Spotify. Het thema dit keer: hoe gaan oud en jong met elkaar om? Onze collega Herman Meinhardt is één van de 4 gasten die onder meer met elkaar praten over hoe oud en jong (of andersom) elkaar kunnen ontmoeten en hoe ze over elkaar denken.

 

8. Dementie Lenteweek 2024, wat is er geleerd? In editie 68 van onze Genero Infomail hebben wij je geattendeerd op de Dementie Lenteweek. Je kon in die week iedere dag een webinar volgen. Op de website van Vilans kan je lezen over de hoogtepunten en geleerde lessen. Het Kennisnetwerk Dementie verzorgde de workshops en per workshop zijn de geleerde lessen genoteerd. Je kunt ook de beweegoefeningen van bewegingsagoog Joel Kruisselbrink terugkijken. Korte beweegoefeningen die je met mensen met dementie kunt doen. 

 

9. Digitale nalatenschap regelen via Oneindig online: Dankzij de nieuwsbrief van KBO Brabant weten we dat 70% van de Nederlanders niet heeft nagedacht wat er gebeurt met gegevens, foto's en appjes nadat iemand is overleden. Heel vaak blijven ze online staan. Als je je digitale nalatenschap tijdig wilt regelen, kan je dat doen, in acht stappen, met de handige checklist van Oneindig online. Wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief, krijgt om de twee weken een stap. Na vier maanden heb je alles goed geregeld. Oneindig online is een initiatief van de Alliantie Digitaal Samenleven, waarbij onder meer de ouderenorganisaties betrokken zijn.

 

10. Visie op wonen:

Betere bezetting woningvoorraad: goed voor jong en oud: in Ouderen als oplossing, het jaarboek van Tijdschrift voor Sociale vraagstukken, lezen wij dit interessante artikel van professor Marcel Canoy. Volgens hem gaat de discussie over de woningmarkt te veel over bouwen. Hij denkt dat er een betere manier is om de markt te verbeteren: door de bestaande voorraad efficiënter te benutten. Canoy stelt dat de overheid een aanpak moet ontwikkelen waarbij ouderen worden gestimuleerd en ondersteund om een grote woning te splitsen of een ruime kavel te delen. Het is niet alleen goed voor ouderen en ouderenzorg, maar vooral goed voor jong en oud, voor intergenerationele solidariteit en een belangrijk signaal van wederzijdse zorgzaamheid. Zie ook het item hieronder over de woonvisie van Breda waar delen en splitsing bij de voorgestelde maatregelen worden genoemd.

 

*  Thuis in Breda: Woonvisie 2024-2040: op 7 mei 2024 hebben B&W van Breda de woonvisie goedgekeurd. In deze visie staan plannen en maatregelen om ervoor te zorgen dat het in Breda fijn en betaalbaar wonen blijft. Enkele belangrijke punten zijn: de keuze voor differentiatie; een hoog stedelijk centrum én vitale dorpen en wijken. Bouwen, bouwen, bouwen van meer, met name betaalbare woningen. Meer mogelijk maken in de bestaande woningvoorraad: delen, splitsen, optoppen, (pre)mantelzorgwoningen, kamerverhuur stimuleren bij eigenaren en huurders. Wonen met zorg (zie pagina 42 en verder) en ruimte voor collectieve woonvormen, waar bewoners ‘naar elkaar omkijken’. De visie wordt voor de zomer 2024 besproken in de gemeenteraad.


11. Slimme (zorg) technologie:

Subsidieregeling voor meer technologie in zorg en welzijn: slimme zorgtechnologie ondersteunt je in huis, ontlast je als mantelzorger of verlicht het werk in zorg en welzijn. Aanbieders kunnen vanaf 14 mei 2024 gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg. Hiervoor stelt het ministerie van VWS €108 miljoen beschikbaar. Met deze regeling kun je als aanbieder tot €25.000 subsidie krijgen wanneer je in de beginfase zit en tot €750.000 wanneer je een bestaand idee wilt evalueren en opschalen. Zorg er wel voor dat je de medewerkers, patiënten/cliënten of mantelzorgers die met deze technologie moeten gaan werken betrekt bij het proces, zodat zij er straks écht iets aan hebben.

Overzicht van zorgtechnologie, E-health en digitale zorg: de website van zorgvannu.nl biedt een mooi overzicht van wat er al aan slimme zorg is. Voor wie, hoe je ze inzet, wanneer en waarom. Er worden voorbeelden gegeven van zorginnovatie voor zorggebruikers en voor zorgprofessionals.  

12. Disbalans tussen werk en privé bij jongere generaties: in Sociale Vraagstukken van 9 mei 2024 is een interessant artikel van ggz-herstel ondersteuner Marieke Bourgonje (31) opgenomen over de disbalans tussen werk en privé bij jongere generaties. “Jonge mensen willen zich als hulpverlener niet meer naar de knoppen werken voor een ander, voor alleen een goed gevoel tegen een te hoge prijs”. Het is van belang dat de overheid en werkgevers deze ontwikkeling nauwgezet volgen en actie ondernemen omdat de hele gezondheidszorg kampt met personeelstekorten die zullen groeien. In het artikel zijn links opgenomen naar andere onderzoeken over hetzelfde onderwerp. 

13. Verzoeken:

Buddy- BeWell zorgrobot: Imad el Banna is 3e-jaars student Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Voor een wetenschappelijk afstudeeronderzoek werkt hij aan zijn scriptie over de interactie met en verwachtingen van ouderen met de Buddy-BeWell zorgrobot. Hij is op zoek naar respondenten van 60+ die in een experiment met een robot zouden willen praten en daar aansluitend een interview over zouden willen doen. Het experiment is gericht op het trainen van de robot in zijn gezichtsherkenning, zodat het leert om beter emoties te herkennen. Het belangrijkste onderdeel van zijn scriptie is het aansluitende interview, waarbij de ervaringen en verwachtingen van de respondenten centraal staan. Interesse? Mail dan Imad: el-banna@eshpm.eur.nl . De informatiebrochure gaat als bijlage bij deze Infomail (zie onderaan).

 

* Enquête gezondheid en eetgedrag: Sannah Boer is master student aan de Universiteit Maastricht, Campus Venlo en voor haar afstudeerstage voert zij een onderzoek uit naar de individuele verschillen in gezondheid en eetgedrag bij mensen van 65 jaar en ouder. Zij is op zoek naar 65-plussers die haar willen en kunnen helpen met haar afstudeeronderzoek. Wil je meedoen? Vul dan de vragenlijst in.

 

Agenda:

 

* Eerste Rotterdamse Leerfestival digitale zorg: op maandag 27 mei 2024 van 14.00 tot 17.30 uur in Huis van de Wijk Schiemond. Digitalisering in het sociale domein is het onderwerp. Een leerfestival met voorbeelden van innovatie in het welzijns- of sociaal werk. Het tweede deel van de middag laten collega’s uit zorg en welzijn zien wat zij doen of hebben. Het festival wordt georganiseerd door de gemeente Rotterdam en Rotterdam Ehealth Agenda. De toegang is gratis.  

 

* De burger centraal. Kleine moeite, groot verschil: de burger centraal, dat is hoe het zou moeten zijn. De overheid beschouwt burgerbetrokkenheid als essentieel voor het realiseren van politieke ambities en beleidsdoelen. Maar hoe doe je dat, burgers betrekken? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert op 26 september 2024 van 12.00 -16.00 uur een symposium in Rotterdam.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juan en Jan

leden van het Genero Ouderen- en Mantelzorgforum

 


Informatiebrochure_BuddyBeWell_NL_v2
.pdf
Download PDF • 275KB

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page