top of page
  • Redactie

Zorg en welzijn rond ouderen sterker verbindenRotterdam, 15 juli 2021

Leren van én met ouderen


Bij twinning trekken mensen vanuit verschillende professionele perspectieven samen op. Binnen het project ‘Extented Twinning’ liepen docenten, studenten, professionals én ouderen met elkaar mee zodat ze elkaars werkwijze beter leerden kennen. Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) wil zo kwetsbare ouderen in de wijk beter ondersteunen. In een digitaal magazine staan de vele ervaringen en ambities van alle betrokkenen.


Elkaar ontmoeten en kennis delen

Het zojuist afgeronde project ‘Extended Twinning’ zette in op een groot leernetwerk van opleiders en professionals in verpleegkunde en social work, en actieve deelname van studenten en ervaringsdeskundige ouderen. Daarnaast zijn twinkoppels gevormd om mee te lopen in elkaars praktijk. Alle informatie en bevindingen van de deelnemers zijn terug te vinden in een mooi vormgegeven digitaal magazine.


Het begint tijdens de opleiding

Irene Baten, projectleider: “De verbinding tussen verpleegkundigen en social workers moet tijdens de studie ontstaan. Als studenten het tijdens de opleiding niet leren, verloopt de samenwerking na de opleiding ook niet effectief. Ik zie nu regelmatig een soort verlegenheid om op elkaar af te stappen, ook omdat mensen het niet gewend zijn. Als je aanleert niet alleen je eigen taartpuntje te nemen, maar met elkaar de hele taart te zien, dan gebeuren er heel andere dingen.”

Oudere Elly Bal, één van de betrokken ouderen, is het daarmee eens: “In de eerste lijn is men vooral gefocust op zorg. Welzijn hangt er in mijn beleving een beetje bij. Als welzijn goed is, heb je kans dat er minder zorg nodig is. Daarom is het goed dat de verpleegkundestudenten les krijgen over social work en andersom. Dan plant je al in de opleiding een zaadje voor later.”


Verbinding met elkaar maken

Susan Hupkens, docent-onderzoeker Verpleegkunde, zag direct de mogelijkheden van twinning. "De verbinding tussen social work en de zorgberoepen is heel belangrijk. Op een bijeenkomst in een van mijn onderzoeksprojecten bespraken we casussen met professionals uit verschillende hoeken. Het ging over mensen met eenzaamheidsproblemen, met een psychiatrische vraag of met rouw en verlies. Daar viel bij mij echt een kwartje: we komen bij dezelfde mensen over de vloer, maar we kennen elkaar niet en er is weinig verbinding. Terwijl dat juist heel erg nodig is."


Elkaar versterken

Ook Klaartje Potma, onderwijsmanager Verpleegkunde, staat achter twinning. “Samenwerking met de welzijnstak is belangrijk om elkaar te versterken en scherp te houden, ook voor de toekomst van de ouderenzorg. Samen optrekken is bijna een must. Het grootste deel van de zorg, begeleiding en ondersteuning gebeurt bij de mensen thuis en in de wijken en dat neemt alleen maar toe. Daar moeten we dus veel oog voor hebben.”

Meer weten over het project of de twee voorafgaande twinning projecten? Ga naar hr.nl/twinning.


Deze publicatie is tot stand gekomen met ondersteuning van ZonMw, Van Kleef Instituut, Albeda, B&A, Buurwerk.nl, GENERO, Inholland, Laurens, Stichting OSO-Rotterdam, PIT 010, Stichting Humanitas en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page