top of page
  • Redactie

Infomail editie 66


Beste lezer,

 

Wat is beter? Eigen risico in de basisverzekering afschaffen of een andere oplossing? Een wijkkliniek die het niet dreigt te redden vanwege de regeltjes en ouderen over valpreventie. Dit en meer, ook over onze Genero activiteiten, in editie 66 van de Genero Infomail. Veel leesplezier! 

 

1. Genero actief: participeren zit in ons bloed. Op onze website een artikel over onze rol bij het Scalda College in Goes en over de bijeenkomst over Vitaal ouder worden en blijven in Zwijndrecht. Ook een vooruitblik op de onderwijsparticipatie in Rotterdam. 

 

2. Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico: een actuele discussie is die over het afschaffen van het eigen risico van de basisverzekering. Ook ABN AMRO heeft nagedacht over het wel of niet afschaffen. In ABN AMRO Insights lazen wij de visie van de bank: niet afschaffen. Met de aanpassing van de Wmo in 2019 in het achterhoofd, stelt de bank dat er een mogelijk alternatief is. Het ondersteunen van de financieel meest kwetsbaren door hun uitkeringen te verhogen met het bedrag aan eigen risico. 

 

3. Wijkkliniek dreigt in schoonheid te sterven: in editie 63 van onze Genero Infomail hebben wij aandacht besteed aan de Wijkkliniek voor ouderen in Amsterdam Zuidoost. Via het seniorenjournaal lazen wij een column van Marcel Levi in Medisch Contact. Hij legt in zijn column uit hoe het kan dat een doorslaand succes, met onder meer 30% reductie van acute ziekenhuisopnames bij ouderen, mogelijk in de problemen komt. Als gevolg van regeltjes.   

 

4. Samen leren in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk: Gemeenten staan voor grote opgaven, zowel in het fysieke als in het sociale domein. Daarom werken praktijkprofessionals, gemeenteambtenaren, onderzoekers en inwoners steeds vaker samen in organisatie-overstijgende leernetwerken om complexe vraagstukken aan te pakken. Ook onderling kunnen gemeenten veel van elkaar leren bij het uitvoeren van integraal gezondheidsbeleid. De 6 consortia van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’, waaronder 'Senioren sterker maken’, hebben veel ervaring opgedaan in de ‘lerende praktijk’. In samenwerking met VNG, Amsterdam UMC en ZonMw hebben zij hun ervaringen en geleerde lessen nu gebundeld in het kennisdocument ‘Samen leren’. 

 

5. Zet de vergrijzing op de politieke agenda: de Seniorencoalitie (ANBO, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL) hebben op 17 januari 2024 een brief en een manifest naar informateur Plasterk gestuurd. De Seniorencoalitie wil de komende jaren een stevige visie en een samenhangend overheidsbeleid. Op allerlei terreinen. De vergrijzing brengt immers behoorlijke uitdagingen met zich mee. De Seniorencoalitie heeft haar brief nu verzonden, omdat het vraagstuk vergrijzing tijdens de verkiezingsperiode weinig aandacht heeft gekregen.

 

6. Succeservaringen van ouderen bij valpreventie: Voor een succesvolle aanpak van valpreventie is het belangrijk dat ouderen gemotiveerd zijn. Video's waarin ouderen vertellen over hun succeservaringen zijn een goede gespreksstarter. Iedereen heeft zijn of haar eigen motivatie. Meer verschillende ervaringsverhalen verhogen de geloofwaardigheid én maakt de kans groter dat het aansluit bij de motieven die er al zijn. Kijk en luister hier naar de video waarin ouderen vertellen over het belang van valpreventie.

 

7. Stichting OSO-Rotterdam publiceert visie en speerpunten: het overlegplatform van de lokale afdelingen van KBO, R.O.B., PCOB en NOOM in Rotterdam heeft op 17 januari 2024 een boekje met haar visie en speerpunten overhandigd aan wethouder Ronald Buijt. Het betreft 8 speerpunten die OSO van belang vindt voor de Rotterdamse ouderen.

 

8. Komt ouderdom echt met gebreken? in de nieuwsbrief van ANBO lazen wij een interview met Hanna Willems, klinisch geriater en internist ouderengeneeskunde in het Amsterdamse UMC. De afgelopen eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 300.000 in 1900 tot 3.600.000 in 2023. Over deze bevolkingsgroep bestaan veel vooroordelen – vaak negatief. Hanna Willems ziet juist de mooie kanten van ouder worden. En zij weet ook: een groot deel van de 80- plussers is helemaal niet kwetsbaar. “Er zijn een heleboel vitale ouderen, en er komen er de komende jaren steeds meer bij.” Dat zijn mensen die wel degelijk voelen dat ze ouder geworden zijn, maar geen beperkingen ervaren. 

 

9. Mensen met een migratieachtergrond voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek: dit lezen wij in een rapport van het SCP. Volgens mensen met een migratieachtergrond, zo blijkt uit het SCP rapport 'Is de politiek er voor iedereen?' weten politici onvoldoende wat er bij hen leeft en welke vraagstukken voor hen van belang zijn. Iets vergelijkbaars zien we bij Nederlanders zonder migratieachtergrond met een praktisch opleidingsniveau: ook zij vinden vaak dat politici hun leefwereld niet kennen, dat ze niet in hen zijn geïnteresseerd en op hen neerkijken. Volgens het SCP is insluiting belangrijk: dat mensen van uiteenlopende groepen (met en zonder migratieachtergrond) als waardevolle en belangrijke leden van de samenleving worden beschouwd.

 

10. Regioplan West-Brabant West: wij hebben in eerdere edities aandacht besteed aan regiobeelden/ regioplannen. Daar zijn ze ook in West-Brabant mee aan de slag gegaan. West-Brabant is opgeknipt in Oost en West. In de projectplannen van Brabant West worden de acties voor nu en de toekomst benoemd. Wat wij een mooi initiatief vinden, is dat ook informatie over de het betrekken van de inwoners van de (deel) regio wordt gerapporteerd. Geeft een inkijkje hoe inwoners bij het regioplan van West-Brabant West zijn en worden betrokken. Prima om dit zo te laten zien. Duidelijk wordt ook dat inwoners betrokken willen zijn/ worden, maar wel met goede afspraken over hun rol in het geheel.

 

11. Tolken in de zorg: in zorgland en binnen het het sociaal domein heb je soms een tolk nodig om een bijdrage aan goede zorgverlening te leveren. Op deze site lees je hoe je een tolk inschakelt met tips uit de dagelijkse praktijk. Een belangrijke opmerking die wordt gemaakt is, dat je terughoudend moet zijn om een kind te laten tolken. 

 

Agenda:

* Congres Thuis in de wijk: van woonzorgvisie naar werk in uitvoering. Dat is het thema voor het congres Thuis in de wijk op woensdag 13 maart 2024 in Congrescentrum 1931 in Den Bosch.

 

Met vriendelijke groet,

Juan en Jan

Leden van het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero


 

 

26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page