top of page
  • Redactie

Congres Thuis in de wijk op 13 maart 2024

Voor het congres ‘Langer thuis in de wijk, van woonzorgvisie naar werk in uitvoering’ dat op 13 maart 2024 in Den Bosch plaatsvond,  was het ouderenplatform van Genero, met vier leden,  goed vertegenwoordigd. Zij zaten verspreid in één van 42 project- of sessies, masterclasses en/of ronde tafels.


Aanleiding voor het congres is dat door de vergrijzing ouderen langer moeten thuis wonen. Dat betekent dat wij moeten nadenken het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve woon(zorg)concepten. In de overheidsplannen tot 2030 gaat het naast 170.000 zogeheten nultredenwoningen (in een nultredenwoning zijn woonkamer, keuken, badkamer en toilet en tenminste één slaapkamer gelijkvloers en op het zelfde niveau als de voordeur). Daarnaast gaat het  om het toevoegen van 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen. Het is een grote opgave, die door nieuwbouw en aanpassing in de bestaande woningvoorraad vorm moet krijgen. Ook de inrichting van de woonomgeving en het ontwikkelen van toegankelijke voorzieningen in de buurt zijn van belang. Tijdens het congres werden goed voorbeelden , beproefde werkwijzen en nieuwe inzichten gepresenteerd.


In het congres lag de focus op het realiseren van woonvormen in de praktijk.


-        Hoe krijgen initiatiefnemers de nieuwe woonvormen voor elkaar

-        Hoe zijn (toekomstige) bewoners betrokken?

-        Hoe zit de financiering in elkaar?

-        Hoe zorg je voor een toekomstbestendige buurt

-        Welke woon(zorg)concepten zijn herhaalbaar of opschaalbaar?


Belangrijke voorwaarden om tot geclusterde woonvormen en zorggeschikte woningen te realiseren en tot uitvoering te komen zijn met name :


-        Het hebben van een lokale/regionale woonzorgvisie

-        Goede lokale /regionale samenwerking tussen wonen, welzijn , zorg en gemeente

-        Betrokkenheid van ouderen zelf

-        Nieuwe en bewezen concepten met een haalbare businesscase

-        Voldoende financiering en continuïteit van financiering

-        Locaties in een geschikte buurt.


De inleidingen/presentaties van het congres komen binnenkort online beschikbaar. Via Genero Infomail zullen wij u hierover berichten.
38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page