top of page
  • Redactie

Infomail editie 70Beste lezers,

 

Vorige week is de campagne 'Praat vandaag over morgen' gelanceerd. Het nieuws daarover lees je natuurlijk in editie 70 van onze Genero Infomail. Bij een aantal andere items, kan je ook een link leggen naar de campagne. Maar er is meer: bijvoorbeeld een item over toegankelijk bankieren, over het boekje 'Luister naar de Stem van Ouderen' en over proactieve zorgplanning, met een verwijzing naar ons Genero wensenboekje. Veel leesplezier!

 

1. 'Luister naar de Stem van ouderen': in het boekje ‘Luister naar de Stem van Ouderen’ zijn acht verhalen opgetekend van actieve ouderen door heel Nederland. Deze ouderen zijn verbonden aan een van de acht regionale ouderennetwerken in heel Nederland. Deze netwerken werken samen om inclusieve ouderenparticipatie te bevorderen. Deze bijzondere samenwerking zorgt ervoor dat ouderen vanuit het hele land gezien en gehoord worden. Genero is één van deze acht regionale ouderennetwerken. Ouderen die actief zijn in de netwerken worden gedreven vanuit een bepaalde kracht. Ze zetten zich in voor de mensen uit hun buurt, zijn betrokken bij bewonersinitiatieven, gebruiken hun netwerk of zetten zich in binnen het onderwijs. Daarnaast hebben zij ook een kwetsbaarheid, die natuurlijk vaak met ouder worden komt. Ze worstelen met ziek zijn, komen obstakels tegen of zijn mantelzorger. Deze verhalen , bijvoorbeeld van onze collega Els Ackerman, kan je lezen in dit boekje.

 

2. 'Praat vandaag over morgen': jezelf beter voorbereiden op ouder worden en daarover in gesprek gaan met je partner, familie, vrienden en naasten. Dat is de insteek van de landelijke campagne ‘Praat vandaag over morgen'. VWS bouwt voort op een campagne die in 2019 door Actiz is opgestart. Met de landelijke campagne die nu van start is gegaan, worden natuurlijk veel meer mensen bereikt en dat is hard nodig. Hoe wil je oud worden? Wat is daarin belangrijk? Hoe woon je? Hoe ziet je netwerk eruit? De helft van de mensen tussen de 60 en 75 jaar voert al het noodzakelijke gesprek over de toekomst. Maar nog veel meer mensen moeten dit doen. Praten over wonen, fit blijven en zorg. En vervolgens ook stappen zetten natuurlijk! 

 

3. Geron: tijdschrift over ouder worden en samenleving: in de eerste 2024 editie van het tijdschrift Geron is het thema voorbereiden op het ouder worden. Dat sluit mooi aan op de onder punt 2 beschreven campagne. In een aantal artikelen wordt, vanuit verschillende invalshoeken, naar je mogelijke voorbereiding op dat ouder worden gekeken. Normaal gesproken pikken wij er één artikel uit. Dit keer laten wij je kiezen. Kijk wat voor jou interessant is en werp ook een blik op de artikelen die los staan van voornoemd thema.

 

4. Inwonerparticipatie bij het opstellen van regioplannen: in de nieuwsbrief van De Juiste Zorg op de Juiste Plek lazen wij een artikel, een praktijkverhaal,  over de wijze waarop in Drenthe de inwonerparticipatie bij het opstellen van de regioplannen vorm heeft gekregen. Toke Slaman, kwartiermaker inwonerparticipatie bij Zorgbelang Drenthe, geeft een inkijkje in de gevolgde werkwijze. Met een prima resultaat tot gevolg. De moeite van een paar minuten lezen is het zeker waard.

 

5. ROS- netwerk: landelijke lijnen, regionale impact: Samergo en Robuust zijn namen die je binnen ons werkgebied regelmatig tegenkomt. Het zijn zogenoemde ROS'en. Wat wordt bedoeld met een ROS (Regionale ondersteuningsstructuur)? Wat zijn ze, wat doen ze? Op de website van onze partner Samergo en in de nieuwsbrief van Robuust, eveneens partner, lazen wij een duidelijke toelichting. Omdat wij 'samenwonen' met Samergo kozen wij de toelichting op haar website. 

 

6. Recept voor hulp in de thuissituatie: in de nieuwsbrief van Coalitie Leefstijl in de Zorg lazen wij een column van internist Robin Peeters (Erasmus MC). Over het belang dat leefstijl een integraal onderdeel wordt van de behandeling in het ziekenhuis. Over de samenwerking tussen het ziekenhuis en het sociaal domein (en in feite alle betrokkenen, uit welke lijn dan ook). Zodat, zoals Robin Peeters het zegt: 'ik een patiënt een recept kan geven voor hulp in de thuissituatie, omdat haar hoge bloeddruk het gevolg is van stress door schulden die ontstaan zijn na een vechtscheiding'.

 

7. Toegankelijk bankieren: het merendeel van de banken heeft het aantal bankkantoren fors ingeperkt. Digitaal is de boodschap. Dat is niet handig als je beperkt of niet digitaal vaardig bent. Dat wordt ook onderkend door de banken. Reden om op verschillende manieren hulp te bieden. Dat is per bank verschillend, maar banken werken ook samen om oplossingen te bedenken. Dat doen ze samen met allerlei organisaties, zoals seniorenorganisaties. Op de website Toegankelijk bankieren lees je welke activiteiten ontwikkeld zijn of worden om hulp te bieden. Zo wordt de pilot met Bankinformatiepunten in bibliotheken uitgebreid en is de website bankinformatiepunt.nl dit jaar geïntroduceerd. Bestemd voor degenen die moeite met bankzaken hebben én degenen die hulp bieden aan een ander.  

 

8. Sociale uitsluiting en gezondheidsverschillen: in een publicatie van februari 2024 van Pharos (expertisecentrum voor gezondheidsverschillen) is onder meer een drietal verhalen opgenomen van ervaringsdeskundigen over sociale uitsluiting. Uit hun verhalen blijkt dat sociale uitsluiting de dagelijkse realiteit is voor velen in Nederland met grote gevolgen voor hun gezondheid en welzijn. Het lijkt aannemelijk dat zonder aandacht voor sociale uitsluiting, gezondheidsverschillen onnodig hardnekkig blijven. Hopelijk geeft deze publicatie goede achtergrondinformatie over dit thema en biedt het een basis voor het voeren van een goed gesprek over sociale uitsluiting. Zie het ook in het licht van de campagne ‘Praat vandaag over morgen’. 

 

9. Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen: Provinciale KBO’s van het Senioren Netwerk Nederland gaan dit en volgend jaar zo’n 1.000 lokale bijeenkomsten op wijk- en dorpsniveau organiseren voor leden en niet-leden onder het motto: ‘Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen’. Het ambitieuze project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Senioren Netwerk omvat de KBO's van Brabant, Limburg, Overijssel en Zeeland. Eerder al liet de Seniorencoalitie (ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL) weten bijeenkomsten te zullen organiseren.

 

10. Proactieve zorgplanning: seniorenorganisatie ANBO-PCOB heeft op haar website een dossier Toekomstige Zorg. Bedoeld om te informeren en bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op zorg in de (nabije) toekomst. In dit dossier een artikel over de grote rol die proactieve zorgplanning speelt bij passende zorg. Dat het belangrijk is om goed vast te leggen wat je medisch gezien wilt en dat proactieve zorgplanning een dynamisch proces is. Wensen kunnen immers veranderen, maar moeten wel duidelijk bekend zijn. Een interessant artikel en uiteraard krijg je de link naar ons Genero wensenboekje er gratis bij.  

 

11. Thuis voor ouderen met een migratieachtergrond (proefschrift): in een artikel van ZorgSaamWonen een vraaggesprek met de Belgische Micheline Phlix, die onlangs promoveerde aan de Universiteit Hasselt en de Vrije Universiteit van Brussel. In Vlaanderen, maar ook in de rest van België zal het aantal ouderen met een migratieachtergrond, net als in ons land, de komende decennia stijgen.  Micheline sprak met respondenten met een diverse achtergrond: Italië, Polen, Turkije, Marokko en Griekenland. Wat zijn de woonervaringen van deze groep ouderen en hoe zit het met het thuisgevoel en hun welbevinden? Dat zijn enkele van de vragen die Micheline aan haar doelgroep stelde. Micheline komt met vier aanbevelingen die je in het artikel kunt lezen. In het artikel zijn ook links opgenomen naar het proefschrift en diverse interessante papers.   

 

12. Zorginfarct en de opkomst van andere woonzorgvormen: Anneke Westerlaken, voorzitter van ActiZ, reageerde in een item van EenVandaag op de opkomst van andere (commerciële) woonvormen. Deze vorm van woonzorg is de afgelopen 10 jaar vervijfvoudigd. Zij ziet een link naar een ander nieuwsfeit: de grote stijging van het aantal ouderen dat, vaak zonder medische noodzaak, bij de SEH terecht komt. Anneke stelt dat beide bewegingen te herleiden zijn naar dezelfde oorzaken: de dubbele vergrijzing en het gebrek aan geschikte woonzorg voor alle ouderen. In het artikel op de website van ActiZ links naar het artikel over een dreigend zorginfarct, een artikel over de opkomst van de commerciële woonzorgvormen en het item van EenVandaag. 

 

13Sociaal werk onder druk: in een artikel op de site van Sociaal Werk Nederland lazen wij dat de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) alleen maar te realiseren zijn met meer professionals in het sociaal domein. Door ontoereikende indexering van de tarieven dreigt de continuïteit van het sociaal-cultureel werk te worden aangetast. Zo luidt de sociaalwerk organisatie WIJZijn de noodklok over de geplande bezuinigingen van de gemeente Bergen op Zoom. De brandbrief die WIJZijn heeft geschreven is medeondertekend door alle partners in het veld, onder andere de woningbouwcorporatie, huisartsen, thuiszorg, ggz en bewonersinitiatieven. 

 

14. Intensieve mantelzorger moet beter ondersteund worden: veel mensen die mantelzorgen voor een naaste met een levenslange en levensbrede beperking ervaren dit als zwaar en raken snel overbelast. De ondersteuning die zij vanuit de gemeente krijgen, kan veel beter. Maar ook werkgevers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door Ecorys in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). MantelzorgNL, KansPlus en Ieder(in) werkten mee aan dit onderzoek. Mantelzorgers zien verbeteringen om het huidige ondersteuningsaanbod van bijvoorbeeld gemeenten beter te laten aansluiten bij hun behoeften. In dit onderzoek worden verschillende aanbevelingen voor partijen in het veld gedaan om dit gat tussen aanbod en behoefte te dichten.

 

Agenda:


* Dementie Lenteweek: van 8 tot 12 april 2024 wordt de Dementie Lenteweek georganiseerd. In die week kan je iedere dag een webinar volgen. Gericht op goede dementiezorg en - ondersteuning. Bekijk het volledige programma


* Training Talentenscans: op donderdag 11 april van 9.30 tot 11.30 uur in het Huis van de Wijk Irene (SOL), Oudelandstraat 75 in Rotterdam. Bedoeld voor Rotterdamse professionals. Ga zelf aan de slag met de Talentenscans, de Talentenscan van NTT krijg je gratis bij deelname aan de training! Tijdens de training worden twee soorten scans (van Humanitas en van Netwerk Tijdloos Talent) uitgelegd, je oefent ermee en leert de mogelijkheden om de scans in te zetten. Later in het jaar zijn ook nog twee trainingen gepland.


* Gezondheidsmarkt in Ulvenhout: op 12 april 2024 wordt er een gezondheidsmarkt gehouden voor alle senioren in Ulvenhout en Bavel, twee dorpskernen van Breda met samen ongeveer 14.000 inwoners. Een praktische manier om ‘vandaag te praten over morgen.’ Alle informatie over de gezondheidsmarkt, een idee voor andere gemeenten?, lees je in de bijgesloten flyer. 


Nationaal Dementie Congres 2024: onder de titel 'Dementie onder de loep-Van wetenschappelijk onderzoek naar praktijk' organiseren ZonMw en Alzheimer Nederland, op 15 april 2024 van 12.00 (inloop met lunch) tot 17.00 uur het Nationaal Dementie Congres. In het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Deelname is gratis en het is ook mogelijk om het congres online (van 13.00 tot 17.00 uur) te volgen.


 * Inspiratie- en Netwerkbijeenkomst Samergo: een save the date aankondiging. Samergo organiseert op 11 juni 2024 van 15.00 tot 20.00 uur haar jaarlijkse inspiratie- en netwerkbijeenkomst. Dit keer in Poortugaal, met als motto 'Natuurlijk Verbinden'. Meer informatie volgt.  


Met vriendelijke groet,

Juan en Jan

Leden van het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero

 


kbo_flyer_12_april_
.pdf
Download PDF • 196KB

 

 

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page