top of page
  • Redactie

Infomail editie 69Beste lezers,

 

We hebben een Genero Infomail kunnen samenstellen met nieuws uit veel hoeken. Lees (en luister) over de nieuwe partner van Genero, het SCP-rapport over investeren in vitale ouderen en de houdbaarheid van de ouderenzorg. De kennisbundel 'Gezond leven in gemeente en regio' mag je zeker niet overslaan. Veel leesplezier!

 

1. Nieuwe Genero partner: ouderenparticipatie staat bij Genero met stip op één. Een mooi voorbeeld hiervan is participatie van ouderen in het onderwijs. Genero ouderen kunnen worden betrokken bij lessen en bij onderwijsprogramma's. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Scalda in Zeeland en bij het Albeda College in Rotterdam. Wij zijn blij te kunnen melden dat het mbo ROC Da Vinci College sinds vorige week partner van Genero is. In het Drechtsteden en Waardenland gebied een hele mooie aanvulling. Op naar een goede samenwerking! Zie ook het nieuwsbericht op onze website.

   

2. Kennisbundel: Gezond leven in gemeente en regio: ZonMw heeft vorige week een nieuwe kennisbundel gepubliceerd: 'Gezond leven in gemeente en regio’. In de kennisbundel vind je praktische instrumenten, geleerde lessen, stappenplannen en goede voorbeelden. Ruim 4 jaar onderzoek naar gezondheidsverschillen en gezondheidsaanpakken in wijk en regio heeft mooie resultaten opgeleverd. Je kunt inspiratie opdoen en inzicht krijgen over wat werkt in de praktijk. Een kennisbundel voor iedereen die zich bezighoudt met preventie en het bevorderen van gezondheid in gemeente en regio. In de interactieve kennisbundel kan je doorklikken naar onder meer info- en factsheets, kennisclips, filmpjes, handreikingen en ook naar onze "eigen" bundel van Senioren Sterker maken. 

 

3. Project Aardig DigiVaardig: videobellen zodat je je (klein)kinderen vaker kan zien? Internet bankieren omdat je tegenwoordig alles pint? De krantenapp gebruiken om papier te besparen? Met een smartphone of tablet kan het allemaal. En het is helemaal niet moeilijk om te gebruiken. Je moet alleen even op weg geholpen worden. Aardig Digivaardig helpt Rotterdammers daarbij. Woon je niet in de Maasstad? Bekijk dan de video’s op de site van gro-up buurtwerk.

 

4. Pamflet voor het toekomstig kabinet: het Senioren Netwerk Nederland waarin de KBO regio's Brabant/ Zeeland, Overijssel en Limburg samenwerken, heeft recent elf aanbevelingen voor het ouderenbeleid in de komende jaren op papier gezet. Bestemd voor het nieuwe kabinet. De aanbevelingen liggen onder meer op het terrein van mantelzorgers, vrijwilligers, armoede onder ouderen en een passende en veilige woon- en leefomgeving. Ook wordt gepleit voor het benoemen van een Seniorenombudsman. 

 

5. Investeren in vitale ouderen: het nieuwe rapport 'Investeren in vitale ouderen' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft inzichten en handvatten om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en het vermogen van vitale ouderen te vergroten om bij te dragen aan de samenleving. Het SCP stelt dat het bij het maken van beleid raadzaam is om niet naar leeftijden te kijken, maar naar de levensfases van mensen. Er zijn grote verschillen bij gepensioneerden. Met driekwart gaat het goed; zij zijn vitaal, ondernemend en doen volop mee in de samenleving. Maar met een kwart van de gepensioneerden gaat het minder goed. Zij worden beperkt door problemen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, weinig of geen sociale contacten of een gebrek aan activiteiten. Juist door ook te investeren in het vermogen van de vitale groep ouderen, wordt de actieve derde levensfase waar zij zich in bevinden, verlengd en komen ze minder snel in de hulpbehoevende vierde levensfase.   

 

6. Huis van Herinnering in het Openluchtmuseum: met dank aan de nieuwsbrief van ZorgSaamWonen kwamen wij op het spoor van het Huis van Herinnering in het Openluchtmuseum in Arnhem. Het reminiscentie programma ‘Op de koffie in de jaren 1960’ is ontwikkeld voor ouderen met dementie en hun naasten, mantelzorgers en begeleiders. In het programma dat het museum aanbiedt gaat het over persoonlijke ervaringen en herinneringen uit het leven van alledag. Het programma zorgt voor verbinding. De ouderen voelen zich in deze omgeving veilig, beter begrepen en kunnen (weer) contact maken. De naasten en begeleiders leren de persoon met dementie hierdoor beter kennen. Tijdens het bezoek worden deelnemers ontvangen en begeleid door speciaal opgeleide herinneringscoaches.

 

7. Tijd voor een ander verhaal. Hoe dan?: in de regio Brabant loopt al een poosje de campagne Tijd voor een ander verhaal. Hoe dan? In de nieuwsbrief van Vilans lazen wij dat er nu een nieuwe toolbox is, rondom het thema Samen Zorgen. Deze nieuwe toolbox Samen Zorgen 2 bestaat uit korte filmpjes, artikelen en tips van medewerkers uit de hele regio. Medewerkers van verschillende organisaties vertellen, vanuit hun dagelijkse praktijk, hoe zij anders kunnen werken. Wat Samen Zorgen henzelf én hun cliënten oplevert. Om het samenspel te benadrukken, komen naast de professionals ook de naasten en de mantelzorgers aan het woord. 

 

8. Interventie Samen tegen Eenzaamheid: op de website van de Leyden Academy vonden wij een nieuwsbericht over de interventie Samen tegen Eenzaamheid. Zoals bekend vormt eenzaamheid een belangrijk sociaal-maatschappelijk probleem. De afgelopen jaren zijn er tal van nieuwe initiatieven gestart, gericht op het verlichten van eenzaamheid bij ouderen. Maar een klein deel daarvan richt zich specifiek op oudere migranten. Ouderen met een migratieachtergrond voelen zich echter vaker en sterker eenzaam dan ouderen die in Nederland zijn geboren. Ze hebben vaak te maken met een combinatie van problemen, zoals slechte gezondheid, armoede, stress, ervaren discriminatie, intergenerationele conflicten etc. De interventie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ werkt vanuit co-creatie om 55-plussers met een migratieachtergrond met elkaar en hun omgeving te verbinden.  

 

9. Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting: op 7 maart 2024 is het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet heeft ten doel dat overheden (rijk, provincies en gemeenten) beter en sneller kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt. Van 2022 tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen worden gebouwd waarvan twee derde betaalbaar.  

 

10. Bijeenkomsten over palliatieve zorg organiseren: het is belangrijk dat meer mensen weten wat palliatieve zorg is, en praten over wat zij belangrijk vinden in het leven én bij de dood. Want als je weet wat palliatieve zorg voor jou kan betekenen, en deelt wat je belangrijk vindt, kun je de zorg krijgen die bij jou past. Dat is de reden dat het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) een stimuleringsregeling heeft ontwikkeld. Voor organisaties die in 2024 zelf een bijeenkomst over palliatieve zorg willen organiseren. Voor zo'n bijeenkomst is, onder voorwaarden, een budget van maximaal € 500 per bijeenkomst beschikbaar. Aanvragen kan nog tot 2 april 2024 en gelet op het subsidiebudget, geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt.  

 

11. Aandacht voor mensen met dementie: in bijna iedere Genero Infomail besteden wij aandacht aan het onderwerp dementie. Wij denken dat dit nodig is en zijn zelf ook regelmatig met dit onderwerp bezig. In de nieuwsbrief van Samen Dementievriendelijk lazen wij een mooi voorbeeld hoe je mensen met dementie beter en langer bij activiteiten kunt betrekken. In dit geval gaat het om het laten meedoen aan het geloofsleven. Samen Dementievriendelijk heeft een gratis spel ontwikkeld dat concrete handvatten biedt hoe je als kerk toegankelijker kunt zijn voor mensen met dementie. Een mooi initiatief dat ertoe moet leiden dat, zoals dominee Lyonne Verschoor dit zegt, 'mensen met dementie niet geparkeerd hoeven te worden.' 

 

12. De houdbaarheid van de ouderenzorg (podcast Argos): een interessante podcast. Met een prikkelende introductie. ‘Zo lang mogelijk thuis wonen als je oud bent': de overheid heeft er de laatste tien jaar op ingezet. Want het is wat mensen willen, zo wordt er gezegd. Maar bovenal is het een bezuinigingsmaatregel. Hoe pakt dit beleid uit in de praktijk? En is het echt wel goedkoper? Wat als je geen sociaal netwerk hebt? Geen mantelzorger, familie of betrokken buren? Wie helpt je dan? Samen met Follow the Money deed Argos onderzoek naar 'langer thuis wonen voor ouderen’. Lees ook het verhaal van maatschappelijk werker Judith, die een kijkje achter de voordeur neemt bij ouderen. 

 

13. Verblijfsduur verpleeghuis vaak langer dan twee jaar: in de nieuwsbrief van Actiz van 6 maart 2024 lezen we dat de aanname is dat ouderen gemiddeld negen maanden in een verpleeghuis wonen, waarna ze overlijden. Althans, dat is het heersende beeld van de verpleeghuiszorg. Een onterechte aanname, blijkt uit cijfers over de verblijfsduur in verpleeghuizen. Ouderen wonen er veel langer dan twee jaar, soms zelfs vier jaar of langer. Marcel van der Priem, bestuurder van zorginstelling De Wever in Tilburg, reflecteert op het onderzoek van Zorginstituut Nederland.  

 

Tot slot: het eerste seizoen van het crossmediale project 'De toekomst is grijs' van omroep Max is afgerond. Wil je de documentaires en/ of het slotdebat nog eens terugkijken? Je hoeft alleen maar hier te klikken.

 

Agenda

 

* Twee bijeenkomsten die in Zeeland worden georganiseerd.

 - Zorgcongres 'Praat samen over morgen': op 4 april 2024 's middags in Goes. Dit zorgcongres is in principe bedoeld voor inwoners en professionals die in Zeeland wonen/ werkachtig zijn.  

 

- Symposium Zeeuws-Vlaamse Ouderenzorg: op 11 april 2024 's middags in Terneuzen. Het symposium is bedoeld voor professionals in de zorg, overheid, onderwijs en vastgoed.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juan en Jan

Leden van het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero 

 

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page