top of page
  • Redactie

Infomail editie 67


Beste lezers,

 

In deze editie Ruimte voor Ouderen, een advies van de Raad van Ouderen dat het lezen (en meer) waard is. Het crossmediale project van omroep MAX en nog veel meer nieuws. Haal eruit wat voor jou interessant is. Nieuw: Vanaf editie 66 zijn onze Genero Infomails ook op onze site  te lezen. 

 

1. Advies Raad van Ouderen (RvO): het nieuwe advies van de RvO is getiteld: 'Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis'. Donderdag 8 februari 2024 werd het advies aan de ministeries van VWS en Infrastructuur en Waterstaat aangeboden.  De Raad van Ouderen benoemt 16 actiepunten, verdeeld over 5 thema's. Een belangrijk advies: "maak van het openbaar vervoer weer een nutsvoorziening."

Het advies is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van zo'n 200 ouderen. Verspreid over het land werden overlegtafels georganiseerd. En zo werd ook door de RvO invulling gegeven aan de slogan 'praten mét ouderen, niet over ouderen.' Vanuit Genero was Herman Meinhardt betrokken bij het opstellen van het advies. Kijk voor het volledige advies en een infographic op de website van de Raad van OuderenAdviezen (beteroud.nl)

  

2. Zeeuwse zorg krijgt financiering voor de toekomst van zorg: uit een nieuwsbrief van de Zeeuwse Zorg Coalitie (en uit andere bronnen) blijkt dat de IZA aanvraag vanuit het Zeeuwse is goedgekeurd. Er komt zo'n 83 miljoen beschikbaar om Zeeland en de Zeeuwse zorg gezond te houden. Het toegezegde geld is bedoeld voor specifieke projecten voor de komende 4 jaar. Het geld komt in etappes beschikbaar. Op de speciale IZA pagina van de website van de Zeeuwse Zorg Coalitie vind je veel meer informatie. Bijvoorbeeld naar welke zorgorganisaties de IZA gelden gaan en aan welke projecten het geld wordt besteed.

 

3. Crossmediaal project 'de toekomst is grijs': in editie 62 van onze Genero Infomail hebben wij je geïnformeerd over het crossmediale MAX project 'de toekomst is grijs'. Omroep MAX onderzoekt de effecten van vergrijzing op de samenleving. Hoe ziet ons land er in 2040 uit als we nu niets veranderen? Na een aantal podcasts is op 7 februari 2024 de eerste documentaire, over (langer) thuis wonen, uitgezonden. Op 14 februari 2024 gevolgd door een documentaire over het zorg infarct. Het project wordt afgesloten met een groot debat op zondag 25 februari 2024. Vanuit de Raad van Ouderen zal onze Genero collega Marie-Jeanne Boltong deelnemen. Het debat wordt op donderdag 29 februari 2024, na Nieuwsuur uitgezonden.

 

4. De specialist ouderengeneeskunde als verbinder: Hoe voorkomen we dat kwetsbare ouderen, ongeacht hun woonsituatie, op een gegeven moment tussen wal en schip vallen? De zorg voor deze groep staat onder druk en dit vraagt om een andere aanpak van complexe ouderenzorg. Een aantal initiatieven in diverse regio’s boekt positieve resultaten door beter samen te werken in regionale netwerken. Hoewel de initiatieven verschillend van aard zijn, blijkt de verbindende rol van de specialist ouderengeneeskunde (SO) cruciaal te zijn in de succesvolle aanpak. In een artikel op de website van De Juiste Zorg op de Juiste Plek  leest u hoe dit bij 5 projecten in zijn werk gaat. 

 

5. Visie eerstelijnszorg in 2030: op 30 januari 2024 heeft minister Helder de Visie eerstelijnszorg 2030 aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze Visie die door meer dan 20 (zorg) partijen wordt onderschreven, is de hoofdboodschap dat de partijen van de eerstelijnszorg de verantwoordelijkheid nemen om de toegankelijkheid en continuïteit van eerstelijnszorg te waarborgen. Hierbij hebben ze oog voor het behouden van de kwaliteit van de zorg. Ook beloven ze krachtig samen te werken aan het vernieuwen van de eerste lijn en het versterken van de organisatie ervan. In 2030 moet de eerstelijnszorg gebaseerd zijn op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste en meest doelmatige manier worden ingezet. Mooie woorden, maar er zal heel veel werk moeten worden verricht om dat te realiseren. In de bijbehorende visualisatie worden de 6 doelen duidelijk benoemd. Vooral factoren als samenwerking in de wijk en zorg op maat lijken uitdagingen.

 

6. Jaarplan Samergo: Wil je weten hoe Samergo, partner van Genero, haar kennis en kunde zo goed mogelijk inzet voor de transformatie van zorg en welzijn? Hoe ze haar partnerschappen verder wil versterken? In het publieke jaarplan 2024 geeft Samergo een impressie hoe ze dit in 2024 (en verder) gaan doen. Een leuk feitje is dat Samergo samen met Genero initiatieven ondersteunt die zich richten op gezond ouder worden in de stad en daarbij inzet op kleinschalige experimenten. Hoe? Dat wordt nog onderzocht.

 

7. Onderzoek onder Surinaamse ouderen over hun buurt: ouderen wonen steeds langer thuis, maar is hun buurt wel leeftijdsvriendelijk? Warsha Jagroep van Erasmus School of Health Policy & Management - en tevens lid van Jong-Genero- bevroeg voor haar proefschrift Surinaamse ouderen over hun buurt. Die sluit lang niet altijd aan op hun behoeften, zo laat haar onderzoek zien. Dat terwijl Surinaamse ouderen gemiddeld minder bewegen en vaker kampen met chronische ziekten. Vrijdag 9 februari 2024 heeft zij haar proefschrift verdedigd. De tekst daarvan hebben wij nog niet, wel een interview met haar op de site van de Erasmus Universiteit.

 

8. In één oogopslag: zowel voor de professional als voor de geïnteresseerde vrijwilliger is het lastig om goed overzicht en inzicht te hebben in alle zorgakkoorden en programma's. Denk hierbij aan IZA / GALA / WOZO en TAZ. Vilans heeft een mooie factsheet gemaakt, waarin alles op een rij is gezet. Met doorklikmogelijkheden voor meer informatie. Een prima initiatief.

 

9. Verpleegkundig Technisch Team Rijnmond: de verpleegkundig technische teams van onze partners Aafje en Laurens gaan verder als Verpleegkundig Technisch Team Rijnmond (VTT Rijnmond). Deze bijzondere samenwerking betekent een belangrijke verbetering van complexe thuiszorg en - behandeling in de Rotterdamse regio. Bij deze vorm van zorg moet je denken aan toedienen van medicatie via een infuus, behandeling met chemo- of immunotherapie of dialyses. Ook palliatieve pijnbestrijding en sedatie behoren tot het takenpakket. VTT Rijnmond levert de beschreven zorg ook aan cliënten van andere Rotterdamse zorgorganisaties.

 

10. Anders werken in de Zorg: een groot aantal zorgorganisaties in West-Brabant is in 2018 als eerste regio in Nederland gestart met het programma Anders werken in de Zorg. Het verkennen van een aantal nieuwe technologieën. De resultaten worden elke zes maanden gedeeld en binnenkort worden de resultaten over de laatste helft van 2023 gepubliceerd. Die publicatie wordt momenteel voorbereid door de deelnemende organisaties en Vilans (onderzoekspartner). In de rapportages de resultaten en ook een beeld van de uitdagingen van de projecten. In een infographic wordt alvast inzicht gegeven in de belangrijkste opbrengsten. 

 

11. Beleidsreis Coincide naar Stockholm: afgelopen zomer heeft een gezelschap van zorg-en welzijnsbestuurders onder auspiciën van het bureau Coincide een ‘Beleidsreis Zorg en Welzijn’ naar Zweden gemaakt. Naar aanleiding van die reis is onlangs een online magazine verschenen waarin twaalf bestuurders hun visie op de noodzakelijke herijking van het huidige stelsel en de inspiratie die zij tijdens de reis hebben opgedaan, delen. Met onder meer bijdragen van Pieter Hilhorst (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) , Anneke Sipkens (ANBO) en Gon Mevis (Contourde Twern).  

 

12. Nieuw lectoraat ‘Citizen engaged science’ aan de Avans Hogeschool: wetenschappers betrekken burgers nog altijd niet genoeg bij hun werk. Door onderzoek toegankelijker en inclusiever te maken ontstaat beter inzicht in de toegevoegde waarde en het onderzoek. Het vergroot de zeggenschap van burgers over wat de wetenschap moet onderzoeken. Gera Nagelhout is begin november 2023 gestart als lector ‘Citizen engaged science’ aan de Avans Hogeschool in onder meer Breda. Zij combineert het werk bij Avans met een functie aan de Universiteit van Maastricht als bijzonder hoogleraar Gezondheid en Welzijn bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie. 

 

13. Zorgtaken makkelijker verdelen met We4U app: "We4U is een app waarmee je taken creëert, die je kunt delen met je eigen netwerk. Je maakt zelf een groep aan met mensen die je een handje kunnen helpen: zij kunnen taken oppakken en wegstrepen. Het fungeert ook als agenda, je kunt updates geven en je kunt met elkaar chatten over de taken. Zo hou je alles overzichtelijk bij elkaar.” Zo omschrijft Josine van der Burg in haar blog op het platform Deelmee! de door haar bedachte app. Een interessant item om deze editie van onze Genero Infomail mee af te sluiten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juan en Jan

leden van het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero

 

 

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


bottom of page