top of page
  • Redactie

De vraag aan … Ronald Clayden

Bijgewerkt op: 25 mei 2020

In deze derde editie van “De vraag aan” interviewt forumlid Juan Seleky de voorzitter van de Seniorenraad Breda: Ronald Clayden. De seniorenraad is eind 2019 aangesloten als partner bij GENERO. Ronald Clayden is voor Rotterdammers geen onbekende; hij was eerder werkzaam als directeur Stedenbouw bij de gemeente Rotterdam en directeur bij de RET.


1. Kunt u ons een inkijkje geven in de Seniorenraad Breda?

De seniorenraad van Breda is een adviesplatvorm voor het gemeentebestuur van Breda. Zoals de naam aangeeft, is wellicht de gedachte dat wij alleen advies geven aangaande thema’s die met senioren te maken hebben. Onze scope is echter breder. Onze kernwaarden zijn samen, verbinden en betrokken. Wij streven ernaar om een bijdrage te leveren aan de invulling van een inclusieve stad - in feite richten wij ons op alle bewoners en op alle thema’s van belang voor de inclusieve stad. Naast bekende thema’s als samenhang tussen zorg en wonen en WMO hebben wij standpunten over integratie, mobiliteit en omgevingsvisie.


2. Hoe gaat de Seniorenraad te werk ten tijde van de coronacrisis?

Wij proberen zo goed mogelijk onze adviesfunctie in stand te houden. Wij bereiden onze standpunten nu digitaal voor in wat kleinere groepen via Microsoft Teams. Als dit leidt tot een schriftelijk advies wordt dit via de mail voorgelegd aan alle leden van de seniorenraad. Wij hebben recentelijk nog een overleg gehad met de wethouder over de voortgang van het bouwprogramma. We hebben hier gesproken over onze wensen met betrekking tot de fasering, huurprijs en type woning. Ook dit overleg hebben wij gehad via Teams. Ik hoop wel dat wij in juli weer tot fysieke bijeenkomsten kunnen komen, want ik vind dat soort besprekingen over het algemeen wat effectiever.


3. Hoe ervaart u - ook als voorzitter van de Seniorenraad - van de impact van de coronacrisis op ouderen in Breda?

De impact van de coronacrisis is naar mijn idee vrij groot op ouderen. Breda is erg getroffen door het virus met veel doden en mensen die na ziekenhuisopname weer moeten revalideren. De angst zit er bij veel ouderen in om veel buitenshuis te verkeren, men blijft veelal thuis en doet alleen boodschappen. Daar is ook weinig ruimte voor een praatje, gezien ook de voorschriften. Een alleenstaande oudere is zeker geïsoleerder, ook omdat het contact met de kinderen en kleinkinderen veelal via de telefoon plaatsvindt. Wij zullen als seniorenraad deze problematiek zeker aan de orde gaan stellen in ons volgend overleg - hopelijk in juli - met het college van Burgemeester en Wethouders.


4. Waarom vond de Seniorenraad het belangrijk om het partnerschap met Genero aan te gaan?

Allereerst is Genero een organisatie die thema’s uitwerkt op wetenschappelijk niveau. Daar kunnen wij als seniorenraad iets mee en wij denken daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Genero organiseert ook bijeenkomsten waarbij je thema’s verder kunt uitdiepen. Het is een netwerkorganisatie met veel partners en heeft een goed imago. Dit is positief als je je als seniorenraad ook extern wil profileren. Daarnaast is er de verbinding met de landelijke Raad van Ouderen waardoor je ook op landelijk niveau invloed kunt uitoefenen. Naast wat hierboven is aangegeven vind ik thema’s als dementie, armoedebeleid, toegankelijkheid en sport ook van belang als je het hebt over een inclusieve stad. Ik vind het lastig om zaken aan de orde te stellen en te constateren dat het niet of nauwelijks wordt opgepakt. Wij zijn als seniorenraad met twaalf mensen en zodoende heb je ook maar beperkte capaciteit om dingen zelf te doen. De samenwerking met andere organisaties als GENERO is daarom van belang.

5. Wat motiveert u om bij de Seniorenraad aan de slag te gaan?

Waar ik energie van krijg, zijn zaken die een vervolg krijgen zoals onze reactie op het collegeakkoord in Breda en de impact die onze conferentie van december 2019 heeft gehad op diverse groeperingen in de stad en het college van Breda. Onze conferentie ging over nieuwe woonformules voor ouderen, We hebben een indruk gegeven waar Breda de komende 20 jaar voor staat. Aan de hand van casuïstiek hebben wij de mogelijkheden voor senior-vriendelijk wonen verkend. In het besloten middaggedeelte zijn wij met de beleidsmedewerkers van de gemeente Breda dieper ingegaan op kansen en opgaven in Breda op het gebied van woningaanbod, de woonomgeving en de sociale interactie in de buurt. Ik verwijs voor een verslag van de conferentie en de presentaties naar de website www.seniorenraadbreda.nl onder de rubriek activiteiten.


6. Wat doet u naast het voorzitterschap van de Seniorenraad?

Ik heb op dit moment vanuit mijn BV nog een aantal adviesfuncties bij bedrijven in de sfeer van werving en selectie, op het gebied van reclame-uitingen en een installatiebedrijf. Daarnaast ben ik nog voorzitter van de Rekenkamer West-Brabant en Papendrecht. De afgelopen jaren ben ik als adviseur en interim manager betrokken geweest bij projecten als het ontwikkelen van een golfbaan tot het adviseren over milieumaatregelen bij een transportbedrijf. Daarnaast had ik tot voor kort nog een aantal commissariaten in de zorg en bij woningcorporaties. Op zich wel grappig die variatie aan activiteiten als je ziet dat ik lange tijd bij de gemeente Rotterdam heb gewerkt in directiefuncties bij P&O, de Dienst Stedenbouw en als laatste bij de RET.


7. Wat is uw advies met betrekking tot ouderenparticipatie?

Richting adviesplatvormen zoals seniorenraad en Genero wil ik zeggen: Probeer de slag te maken van beleidsdenken naar doen en actie. Daar bedoel ik mee dat adviesorganen soms pas beweging komt als alles tot achter de komma is bestudeerd. Beperk je tot drie of vier zaken waarvan je vindt dat die binnen een redelijke termijn moeten worden gerealiseerd. Het gaat er toch om wat helpt de burger in zijn dagelijks leven!

128 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page