top of page
  • Redactie

Terugblik inspiratiebijeenkomst Ouderen-en Mantelzorgforum: voorzorgcirkels door Henk Geene

Op 9 februari 2023 organiseerde Genero een inspiratiebijeenkomst voor het Ouderen- en Mantelzorgforum. Als gast was Henk Geene, bedenker van Voorzorgcirkels uitgenodigd. Hij is ook de auteur van het boek ‘Voorzorgcirkels als antwoord op vergrijzing’ en in Oost-Brabant is op zijn initiatief een aantal voorzorgcirkels van de grond gekomen.


Geene schetst de vergrijzingsproblematiek, het tekort aan personeel in de (thuis)zorg en de verscherpte regels om toegang te krijgen tot het verpleeghuis. De noodzaak om zelf en als omgeving actie te ondernemen is er. De eerste stap daarbij is het creëren van bewustwording.


Als zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen het credo is, hoe zorg je er dan voor dat het op een verantwoorde manier kan. Een samenspel van inzet van (zorg)organisaties, de eigen familie en mensen die in de buurt wonen. Familie en buurtgenoten kunnen samen een zogenoemde voorzorgcirkel vormen.


Uit voorzorg: voor het geval dat en voorsorterend op het ouder worden. Gezonde vitale ouderen helpen de ouderen die zorgafhankelijk zijn. Hoeveel mensen per zorgcirkel nodig zijn en wat de deelnemers van zo’n zorgcirkel precies doen is afhankelijk van de situatie. Eén ding is zeker: geen zorg die met het lichaam te maken heeft. Daar zijn de reguliere (thuis)zorgorganisaties voor.


Hoe kom je tot een voorzorgcirkel? Henk Geene schetst een drietal mogelijkheden: de individuele route (via thuiszorg), de collectieve route (via woningcorporatie) en in wijken en dorpen (wijkgerichte aanpak). Er komt heel veel bij kijken, maar nut en noodzaak wordt door de aanwezige leden van het Ouderen- en Mantelzorgforum gevoeld.


Afgesproken wordt dat binnen Genero, in de zogenoemde Regiotafels, verder wordt gesproken over voorzorgcirkels en de rol die Genero of individuele leden van het Ouderen- en Mantelzorgforum eventueel kunnen spelen. Wordt vervolgd.
38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page