top of page
  • Redactie

Een frisse start

Bijgewerkt op: 12 jul. 2019

Het netwerk gaat een nieuwe fase in. In april is Hanna van Dijk als nieuwe netwerkcoördinator begonnen. Tijd voor een frisse start. Mét een nieuwe website en lokale netwerkbijeenkomsten.Een nieuwe coördinator

Vanaf 1 april heb ik, Hanna van Dijk, het coördinatorschap op mij genomen. Ik was hiervoor werkzaam als universitair docent bij de Erasmus School of Health Policy & Management. Hier deed ik onderzoek binnen de ouderenzorg. In 2011 startte ik daar met mijn promotie-onderzoek naar Even Buurten. Vanuit de samenwerking met GENERO binnen dit project, maakte ik ook kennis met het netwerk. Het was en is voor mij een belangrijk platform om wetenschap, onderwijs en praktijk aan elkaar te verbinden en mijn bevindingen telkens te toetsen aan de ervaringskennis van ouderen. Na mijn promotie-onderzoek ben ik betrokken geweest bij verschillende onderzoeken naar integrale zorg en ondersteuning voor ouderen. Hierbij werkte ik altijd intensief samen met het zorgveld, kennisinstituten en andere netwerken, waaronder Movisie en BeterOud.


"Het succes valt of staat met de betrokkenheid van jullie"


Ik kijk ernaar uit om de verbindende kracht van GENERO samen met de netwerkpartners, het veld en de ouderen verder te versterken. Er ligt wat dat betreft al een mooie basis, waar de voormalige netwerkcoördinator Dini Smilde samen met veel betrokkenen hard aan heeft gewerkt. Een grote meerwaarde van het netwerk is de inbreng van ouderen. Daarnaast heeft het netwerk een belangrijke functie als regionaal platform dat zich sterk maakt voor domeinoverstijgende ouderenzorg en ondersteuning. Het netwerk valt of staat met de betrokkenheid van jullie: de partners. Samen maken we het tot een succes! Ik ga dan ook graag met jullie in gesprek om te verkennen hoe we elkaar het beste kunnen versterken binnen bestaande en nieuwe projecten. De komende tijd hoop ik dan ook kennismakingsgesprekken met jullie te voeren. Uiteraard hierbij ook de hartelijke uitnodiging zelf contact met mij op te nemen.


Een nieuwe website

Achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe website. We zijn er trots op en denken ons netwerk op deze manier goed te positioneren. Op de website leest u over ons netwerk, onze ambities, lopende en afgeronde projecten, ons Ouderen- en Mantelzorgforum en onze evenementen. Bovendien kunt u hier regelmatig nieuwsberichten en blogs vinden. Twee vaste rubrieken hebben hierbij een plek gekregen.

In de rubriek "De vraag aan..." stelt een netwerkpartner een vraag, die vervolgens wordt beantwoord door een andere netwerkpartner. Zo wordt duidelijk welke kennis- en ervaringskracht er in ons netwerk schuilt. 

In de rubriek "Op bezoek bij" geven we een (beeld)verslag van de bezoeken die onze forumleden afleggen. We vertellen over hun adviezen en ervaringen die zij delen met onze partners. 

Hierbij de oproep om relevant nieuws vanuit uw organisatie of persoon aan ons door te geven. Ook ontvangen we graag vragen voor de rubriek "De vraag aan" en staan wij open ook bij u op bezoek te gaan met een afvaardiging van onze forumleden en/of partners.


We zien de huidige website als een mooie, nieuwe basis. Maar we zijn nog niet tevreden. De komende periode zullen we nieuwe, meer interactieve elementen eraan toevoegen. Houd ons dus goed in de gaten!


Lokale netwerkbijeenkomsten

Dit jaar gaan wij de regio in. Na de zomer vinden er lokale netwerkbijeenkomsten plaats in de omgeving Rotterdam, Noord- en West-Brabant en Zeeland. Binnenkort krijgt u hierover meer informatie.
84 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page