top of page
  • Redactie

Een kijkje in de keuken bij ... de Raad van Ouderen

Bijgewerkt op: 9 jun. 2020

In het Nationaal Programma Ouderenzorg en de acht regionale netwerken was de inbreng van ouderen een belangrijk speerpunt. Tegelijkertijd bleek het ingewikkeld om de stem van ouderen breed te laten vertegenwoordigen. Binnen GENERO zijn we hier volop mee bezig: niets over ouderen zonder ouderen. Ook landelijk is er steeds meer aandacht voor ouderenparticipatie. Eind 2018 is de Raad van Ouderen opgericht om ouderen mee te laten denken, praten en beslissen en om Minister de Jonge gevraagd en ongevraagd advies te geven.


Een mooi inkijkje in de Raad van Ouderen wordt gegeven in een interview met Carlijn van Aalst, coördinator van de Raad, en Gonny de Vries-Kerckhaert, lid van de Raad van Ouderen dat onlangs verscheen op de website van ZonMw. Gonny geeft in dat interview aan: ‘Wij praten niet voor onszelf, maar zijn een doorgeefluik voor heel veel ouderen in Nederland. De Raad van Ouderen adviseert alleen over thema’s die er écht toe doen in het leven van ouderen. Denk bijvoorbeeld aan langer thuis blijven wonen, je veilig voelen met de enorme opkomst van ICT en je weg vinden in de wirwar van regels waar we soms mee te maken hebben’, legt Gonny uit. ‘Omdat dit voor iedereen anders is, gaan we met individuele ouderen in gesprek over wat zij nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden. Dé oudere bestaat namelijk niet.’


Ook vanuit ons eigen Ouderen- en Mantelzorgforum vertegenwoordigen twee leden de belangen van ouderen binnen de Raad: Clemens Lambermont en Herman Meinhardt.

Beide heren hebben veel ervaring met participatie vanuit hun beroepsleven. Zo is Herman al meer dan 15 jaar bekend met ouderenparticipatie, gezien zijn werk bij de Samenwerkende Bonden van Ouderen. Hier ondersteunde hij de provinciale ouderenbonden in Zuid-Holland en hield zich bezig met thema’s als wonen en mobiliteit. Hij kreeg hier veel waardering voor ouderen die zich als vrijwilliger inzetten. Door zijn werk later bij het RPCP en Zorgbelang Zuid-Holland was hij destijds betrokken bij de oprichting van het GENERO ouderen-/mantelzorgforum.Clemens begon zijn participatiecarrière binnen de cliëntparticipatie; zo heeft hij zich onder andere jarenlang ingezet voor het Regionaal Patiënten Consumentenplatform Zeeland en het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg. Toen Clemens zelf ouder werd, rolde hij als vanzelf de wereld van ouderenparticipatie binnen. Daar heeft hij enorm veel ervaring opgedaan, mede als lid van het eerste uur van het GENERO Ouderenforum. Het CV dat hij stuurde om te solliciteren bij de Raad van Ouderen besloeg dan ook vijf A4tjes.


De Raad van Ouderen is nu ruim een jaar van start met twintig leden. De Raad komt tien keer per jaar bij elkaar en ze hebben dan meer dan genoeg te bespreken. Ze komen eerder tijd te kort. Het niveau binnen de Raad van Ouderen is hoog stellen zowel Clemens als Herman. ‘Mede-leden zijn volwaardige expert op uiteenlopende thema’s’ vertelt Herman en ‘dat de bijeenkomsten daarmee ook erg leerzaam zijn’.


Bij gevraagd advies vanuit de Minister stelt de Raad een schrijfgroep samen die dan in petit comité bij elkaar komt om een advies te schrijven. Met succes! Herman en Clemens zijn trots dat twee adviezen, over de waardering van de ouderen en de keuzemogelijkheid voor het verpleeghuis, zo naar de Tweede Kamer konden. Momenteel wordt er binnen de Raad nagedacht over ouderenvertegenwoordiging op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Herman vindt de verschillende onderwerpen die op tafel komen interessant, maar het meeste affiniteit heeft hij met verpleeghuiszorg. Hij heeft zelf immers 26 jaar in het verpleeghuis gewerkt. Clemens vindt het van groot belang om zijn achterban blijvend te informeren. Dit werkt twee kanten op. Hij gaat graag in gesprek met mensen uit zijn netwerk over onderwerpen die er voor hen toe doen. Tegelijkertijd wil Clemens de onderwerpen die spelen binnen de Raad van Ouderen graag delen met zijn netwerk, waaronder (uiteraard) het Ouderenforum.


Dit betekent dat de onderwerpen die aan bod komen binnen de Raad ook van belang zijn binnen onze regio. Al zegt Herman dat wij als GENERO wel onderscheidend zijn op het gebied van onderwijs. “De contacten die we hebben met onderwijsinstellingen en de activiteiten die wij doen in het onderwijs, zijn bijzonder”.


Wilt u meer informatie over de Raad van Ouderen of wilt u een thema inbrengen, dan nodigen Clemens en Herman u van harte uit om contact op te nemen.

145 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page