top of page
  • Redactie

Een kijkje in de keuken van... de Raad van Ouderen

Eind 2018 is de Raad van Ouderen (RvO) opgericht om ouderen mee te laten denken, praten en beslissen en om Minister de Jonge gevraagd en ongevraagd advies te geven. Vanuit GENERO nemen Herman Meinhardt en Clemens Lambermont zitting in de raad. Onlangs stuurde de Raad minister de Jonge een brief waarin zij meer aandacht vragen voor de positie van ouderen in deze coronacrisis.


In dit bericht reflecteren Clemens en Herman, aan de hand van vragen van ons forumlid Juan Seleky, op deze onlangs verstuurde brief van de RvO.

1. Hoe kijken jullie als de twee vertegenwoordigers van GENERO in de RvO tegen de rol en positie van ouderen in het Corona tijdperk en het na-Corona-tijdperk?


De positie van de oudere is naar ons idee voor de overheid alleen een theoretische zaak geweest. Goed bedoeld, maar zonder ouderen te raadplegen. Zie de sluiting van de verpleeghuizen. Wie werd daar beter van? En als er al corona binnenkwam, dan gebeurde dat alleen in de allereerste periode door bezoek, daarna door personeel. Het was een hectische tijd. Maar het lijkt er toch op dat de aandacht vooral ging naar de IC-afdelingen, naar de care. Daar waar juist veel ouderen verblijven, kwam pas heel laat in beeld. Dat is jammer en het is een les voor de toekomst: zorg dat in alle instellingen voldoende voorraad beschermingsmateriaal is. Het is overigens niet aan anderen om te bepalen, hoe en op welk moment iemands leven ten einde is. Die keuze is, naar mijn idee, aan de mens zelf, die het aangaat.


2. Wat vinden jullie van het huidige maatschappelijk debat waarbij economie en volksgezondheid worden afgewogen?


Het is terecht dat hier een maatschappelijk debat over gevoerd wordt. Volksgezondheid en economie zijn overigens niet tegengesteld aan elkaar; de volksgezondheid is een belangrijk onderdeel van de economie. Maar bepaalde sectoren in de economie worden onevenredig zwaar getroffen door de lockdown. Terwijl het tegelijkertijd een zegen is voor de natuur en het milieu. Ineens worden bepaalde doelstellingen aangaande de vervuiling gehaald. Het debat zou wat ons betreft daarover moeten gaan: neo-liberalisme voortzetten of ombuigen? Dat lijkt ons een veel belangrijker debat, dat nu dankzij het virus ineens mogelijk wordt, terwijl het al jaren noodzakelijk is.


3. Als de tweede golf van Corona die dit najaar wordt verwacht, weer komt, moet oud en zwak Nederland thuis blijven om de BV Nederland weer op gang te helpen?


Het gaat natuurlijk niet alleen over oud en zwak Nederland. Er zijn, en dat is inmiddels ook wel duidelijk, veel meer kwetsbare groepen in de samenleving. Daarover moet nu worden nagedacht en gesproken, waarbij het zaak is, dat de doelgroepen zelf ook inbreng hebben en zeker niet alleen de medici. Wat mij betreft laten we mensen veel meer de keuze om te doen naar bevind van zaken.

96 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page