top of page
  • Redactie

Hoeksche Waard boekt hoorwinst bij ouderen

Genero is vaak betrokken bij projecten in haar werkgebied. Meestal gepland en soms ontstaat de betrokkenheid bij toeval. Dat laatste is het geval bij het project Hoorwinst.

Hoorwinst is opgezet als bewustwordingscampagne in de Hoeksche Waard. Een campagne bedoeld voor slecht horende ouderen, diens naasten en professionals. Bewust worden van de gevolgen van slechthorendheid. Met als uitgangspunt (de kwaliteit van het) het sociale contact verbeteren.


Laat dat feestje maar voorbijgaan, ik versta je toch niet

Slechthorendheid is voor (oudere) mensen, soms ook ongemerkt, een reden om sociale contacten te vermijden. Dit signaal kwam steeds vaker naar voren uit de signalerende huisbezoeken onder zelfstandig wonende 75-plussers in Oud-Beijerland. ‘Laat dat feestje maar voorbijgaan, ik versta het toch niet’. Na een zoektocht bleek er geen aanbod of organisatie te zijn die specifiek aandacht vroeg voor dit onderwerp. Wel was er draagvlak en dat maakte dat de gemeente contact zocht met de GGD om mee te denken vanuit haar rol in collectieve preventie én met de vraag om de regierol voor dit project op zich te nemen.

Eind 2018 resulteerde dit in de start van de campagne Hoorwinst Hoeksche Waard. In 2019 vonden er voorlichtingsbijeenkomsten plaats waarin ouderen, naasten, professionals en vrijwilligers werden geïnformeerd over nut en noodzaak van aandacht voor (ouderdoms)slechthorendheid en over de gevolgen daarvan.

GGD en gemeente werden hierbij ondersteund door een KNO arts van Erasmus MC en een emeritus hoogleraar. Audiciens verleenden hun medewerking en via een streekblad werd in een fors aantal columns de problematiek vanuit een aantal invalshoeken onder de aandacht gebracht. Met speciaal voor het project ontworpen ansichtkaarten werd de campagne ondersteund, zoals het voorbeeld hiernaast.


In 2020 had het project verder uitgebouwd moeten worden, maar ja toen kwam Covid-19 en werd de planning aardig verstoord. De bedoeling is dat in 2021 stappen worden gezet om Hoorwinst niet meer als campagne te zien, maar om te buigen naar structurele aandacht. Een van de stappen daarbij is een onderzoek dat door 3e jaars studenten Geneeskunde van Erasmus MC is uitgevoerd. Dit zogenoemde Community project was voor Genero de trigger om interesse te tonen. Op verzoek van GGD Zuid Holland- Zuid en de gemeente Hoekschewaard denken wij als Genero mee over de vervolgstappen.


Wilt u meer weten over het project? Judith Bouwmeester, adviseur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Holland Zuid informeert u graag: jr.bouwmeester@ggdzhz.nl .


75 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page