top of page
  • Redactie

Ouder en Wijzer in Breda: een pamflet

De Seniorenraad Breda is één van de partners van Genero. Onlangs heeft de Seniorenraad Breda, een adviesorgaan ingesteld door het gemeentebestuur, het pamflet ‘Ouder en Wijzer in Breda’ gepubliceerd. Hiermee wil de Seniorenraad Breda de gemeenteraad en de politieke partijen inspireren bij de invulling van hun politieke programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat doen zij langs de lijnen Zorg en Wonen.


Als Genero besteden wij aandacht aan het pamflet “Ouder en Wijzer in Breda” omdat het andere Seniorenraden of vergelijkbare adviesorganen in ons werkgebied kan inspireren. In het pamflet wordt aan de hand van de thema’s Zorg en Wonen geschetst wat de Seniorenraad ziet gebeuren. Vervolgens wordt een aantal adviezen gegeven die een bijdrage kunnen leveren om te komen tot oplossingen.We lichten er twee punten uit:

  • De Seniorenraad Breda vraagt zich af of er in de toekomst nog steeds zorg voor elkaar; in de buurt, in de wijk en in de dorpskern zal zijn. Wat is dan de rol van de senior? Geadviseerd wordt om meer in te zetten op het initiëren, opbouwen en versterken van sociale netwerken. Wel op basis van wederkerigheid. Ook zou geïnvesteerd moeten worden in het enthousiasmeren van de groep vitale ouderen. Juist zij kunnen een actieve(re) bijdrage leveren en mee helpen om het tekort aan arbeidsplaatsen in de zorg te verlichten.

  • De Seniorenraad Breda constateert dat in geen enkele van de grote nieuwbouwplannen in Breda expliciet aandacht is voor senioren. Vergroten van mogelijkheden voor kleiner wonen of gemeenschappelijk wonen kan juist een bijdrage leveren aan de gewenste doorstroom op de woningmarkt. De Seniorenraad adviseert om senioren vanaf de start onderdeel te laten zijn van planontwikkeling en vervolgens het verhuizen naar een woning op maat te stimuleren.


Het pamflet van de Seniorenraad Breda leest u hier.

91 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page