top of page
  • Redactie

'Raad van Ouderen is een tank die langzaam ruimte krijgt'

De uitspraak boven dit nieuwsbericht is afkomstig van Marie-Jeanne Boltong. Zij vertegenwoordigt, samen met Herman Meinhardt, Genero in de Raad van Ouderen.


De Raad van Ouderen

Is in 2018 voor een periode van 3 jaar in het leven geroepen door de nu demissionaire minister Hugo de Jonge en adviseert gevraagd en ongevraagd deze minister en andere partijen over thema’s die ouderen raken.

De leden van de Raad zijn volstrekt onafhankelijk. Zij vertegenwoordigen hun achterban, laten zich door die achterban inspireren maar bepalen vervolgens zelf op welke wijze zij een bijdrage aan de adviezen leveren. De Raad heeft niet stil gezeten. In de afgelopen zittingsperiode werden maar liefst 11, doorwrochte, adviezen uitgebracht.

De Raad is ook vertegenwoordigd in een periodiek overleg van VWS met de seniorenorganisaties. Sinds kort is Marie-Jeanne hierbij namens de Raad aanwezig.

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat gaat er gebeuren na 2021? Wij spraken hierover met Marie-Jeanne.


We mogen door!

‘Gelukkig, we mogen door’ vertelt, mede namens Herman, een enthousiaste Marie-Jeanne. VWS zorgt er voor dat het financieel haalbaar is om de Raad van Ouderen voor een nieuwe periode van 3 jaar haar werk te laten doen. Daardoor krijgt de tank zoals Marie-Jeanne de Raad heeft betiteld, meer ruimte om er voor te zorgen dat ‘ouderen bewuster worden wat de toekomst nodig heeft en wat dat van hen vraagt’.

Het nieuws dat de Raad verder mag, is nog vers. Dat betekent de Raad nog veel werk moet verzetten om goed op een rij te krijgen op welke manier zij verder gaat. Een ding is zeker: het belang van de ouderen staat voorop.


Genero en de Raad van Ouderen

Genero is één van de 8 regionale ouderennetwerken in Nederland. Door vertegenwoordigd te zijn in de Raad, kan Genero de stem van de ouderen vanuit haar werkgebied laten doorklinken. Dat geldt ook voor de partners van Genero. Wat wij nog te weinig doen zegt Marie-Jeanne is ‘dat wij bij het maken van de adviezen, “tanken” bij onze ouderen en bij onze partners. ‘In de toekomst zullen wij daar meer aandacht voor moeten hebben en dat geldt ook voor het uitdragen van de uitgebrachte adviezen’.

Marie- Jeanne vervolgt ‘de adviezen van de Raad zijn geadresseerd aan de minister, maar ze zijn vaak ook van belang voor onze achterban, ouderen en Genero partners. ‘Wij zullen daar vanaf nu meer aandacht aan schenken’.


Magazine

Bij het driejarig bestaan van de Raad van Ouderen hoort natuurlijk iets van waarde. De Raad heeft een mooi magazine gemaakt: ‘Terugblik en doorstart’. In het magazine kan je ondermeer lezen waar de Raad voor staat, welke adviezen zijn uitgebracht en hoe naar de nabije toekomst wordt gekeken. Beslist lezenswaardig. Geïnteresseerd, klik dan hier.


Nieuw advies

Het laatste wapenfeit van de Raad van Ouderen is een advies met als titel ‘Thuis in de wijk, nu en straks!’. Over dit advies lees je hier meer.

227 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page