top of page
  • Redactie

Thuis in de Wijk nu en straks!

Op 14 december 2021 heeft de Raad van Ouderen (RvO) haar advies Thuis in de Wijk nu en straks! aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie van VWS.

Het laatste advies van de RvO in haar huidige zittingsperiode neemt je mee in de problematiek van ouderen in de wijk (en natuurlijk ook het dorp). Een korte schets van de huidige situatie en een vooruitblik naar straks.


Raadpleging ouderen

De RvO heeft om input te krijgen voor dit advies ondermeer ruim 400 ouderen geraadpleegd. Zowel schriftelijk, als mondeling. Genero heeft hier via haar Seniorenpanel aan deelgenomen. Informatie over het Genero Seniorenpanel lees je hier.


Nu en straks

Over de situatie in de wijk op dit moment kunnen we kort zijn. De ondervraagde ouderen vertellen dat er nu geen grote problemen zijn. Ze zijn over het algemeen tevreden over de leefomgeving en geven het leven in de wijk of het dorp gemiddeld een acht.

Over pakweg 10 tot 20 jaar is de situatie in de wijk veranderd. De mobiliteit van de huidige bewoners vermindert, het sociale netwerk dunt uit en de zorgvraag neemt toe. De zorgmogelijkheden worden door de vergrijzing en het gebrek aan handjes om te helpen minder.


Hoofdboodschap van het advies

Maak ouderen bewust van de veranderingen in de samenleving en de consequenties voor hen. Empower ze: de veranderingen in denken en doen, moeten vooral van hen zelf komen.


Aanbevelingen

De RvO doet een aantal aanbevelingen. Niet alleen bestemd voor de (toekomstige) ouderen, maar ook voor de landelijke overheid, gemeenten en ouderenorganisaties.


Goede voorbeelden

De Raad van Ouderen zegt het nog maar een keer: maak gebruik van mooie voorbeelden die elders zijn bedacht. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het kan voldoende zijn om het voorbeeld ergens uit Nederland, te voorzien van een couleur locale en te gebruiken. De RvO heeft ter inspiratie een aantal activiteiten uit heel Nederland verzameld.

Het advies van de Raad van Ouderen lees je hier.

45 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page